Virtualizare

Idei

 • Virtualization happens.
 • Hardware is cheap. Consolidation is king.
 • Choose what suits you best.
 • I/O is an issue.
 • Users see no difference between physical host and virtual machine.

Demo

 • Discuții
  • Infrastructura de containere din laborator

LXC

 • Obiective
  • Dorim să instalăm pachetul LXC din surse.
  • Dorim să configurăm networking printr-un Linux bridge în containerul din rețeaua de laborator.
  • Vom instala și rula un container Busybox în containerul pe care îl folosim în cadrul workshop-ului.
  • Toate comenzile se execută în containerul LXC ca root.

* Instalare LXC

 • # Instalați pachetele necesare pentru compilarea pachetului LXC:
  apt-get build-dep lxc
  apt-get install pkg-config autoconf
  1. Descărcați sursele LXC de pe pagina oficială:
   mkdir ~/source; cd ~/source
   wget https://linuxcontainers.org/downloads/lxc-1.0.4.tar.gz
  2. Dezarhivați pachetul descărcat și intrați în directorul creat:
   tar -xzvf lxc-1.0.4.tar.gz
   cd lxc-1.0.4
  3. Procesul de build se desfășoară folosind sistemul de build GNU, cunoscut și după numele de autotools. Acesta are 3 etape:
   • Pregătirea sistemului de build:
    ./autogen.sh
   • Configurări pentru procesul de build și instalare a pachetului LXC:
    ./configure --prefix=/usr --disable-apparmor --disable-doc --with-distro=debian
    • –prefix=/usr - locația de instalare a fișierelor va avea acest prefix
    • –disable-doc - nu compilăm și documentația (pentru simplitate)
    • –disable-apparmor - nu compilăm cu suport de AppArmor (pentru simplitate)
    • –with-distro=debian - compilăm pachetul pentru o distribuție Debian
   • Build-ul propriu-zis:
    make
  4. O dată ce ați compilat pachetul, instalați-l:
   make install
   • Verificați că pachetul LXC a fost instalat cu succes și că binarele din suita lxc- sunt disponibile în /usr/bin:
    ls -l /usr/bin/ | grep lxc
   • Puteți verifica și rulând
    lxc-<TAB>

    din terminal.

 • Configurare networking
  1. Instalați suportul pentru Linux bridging:
   apt-get install bridge-utils
  2. Configurați un bridge înlocuind conținutul fișierului /etc/network/interfaces cu următoarele linii:
   auto lo
   iface lo inet loopback
    
   auto eth0
   iface eth0 inet manual
    
   auto br0
   iface br0 inet static
   	bridge_ports eth0
   	bridge_fd 0
   	bridge_maxwait 0
   	address 192.168.0.<USER_ID>
   	network 192.168.0.0
   	broadcast 192.168.0.255
   	netmask 255.255.255.0
   	gateway 192.168.0.254
   	dns-nameservers 8.8.8.8
   • USER_ID reprezintă id-ul containerului vostru din rețeaua de laborator (sysadmin-USER_ID), și ar trebui sa coincidă și cu ultimul număr din IP-ul vostru curent.
   • ATENȚIE!! Configurați fișierul cu grijă - dacă se strecoară greșeli veți pierde accesul la container.
  3. Restartați serviciul de networking:
   service networking restart
   • Dacă ați configurat totul în ordine, ar trebui să aveți în continuare access la terminalul din container.
 • Instalați un container Busybox în containerul vostru sysadmin.
  1. Instalați Busybox pe host:
   apt-get install busybox-static
  2. Template-ul care instalează containerul Busybox va activa un client DHCP în mod implicit. De asemenea, semnalul cu care containerul va fi oprit trebuie schimbat. Realizați modificările necesare folosind următoarele comenzi:
   sed 's/\/bin\/udhcpc//g' -i /usr/share/lxc/templates/lxc-busybox
   sed 's/SIGUSR1/SIGKILL/g' -i /usr/share/lxc/templates/lxc-busybox
   sed 's/    mknod -m 600 ram0 b 1 0   || res=1//g' -i /usr/share/lxc/templates/lxc-busybox
   sed 's/ram0//g' -i /usr/share/lxc/templates/lxc-busybox
  3. Creați fișierul my-busybox-lxc.conf cu următorul conținut:
   my-busybox-lxc.conf
   lxc.utsname = my-lxc-<USER_ID>
   lxc.network.type = veth
   lxc.network.flags = up
   lxc.network.link = br0
   lxc.network.ipv4 = 192.168.0.1<USER_ID>
   lxc.network.ipv4.gateway = 192.168.0.254
   • USER_ID reprezintă id-ul containerului vostru din rețeaua de laborator (sysadmin-USER_ID), și ar trebui sa coincidă și cu ultimul număr din IP-ul vostru curent.
  4. Creați containerul folosind comanda:
   lxc-create -n my-lxc-<USER_ID> -t busybox -f my-busybox-lxc.conf
   • Verificați că operația s-a efectuat cu success rulând lxc-ls.
   • Observați ca operația de setare a parolei pentru utilizatorul root a eșuat.
  5. Montați sistemul de fișiere Control Groups:
   mount -t cgroup cgroups /sys/fs/cgroup
  6. Porniți containerul folosind comanda lxc-start:
   lxc-start -n my-lxc-<USER_ID>
  7. Din noua consolă, schimbați parola utilizatorului curent (root).
  8. Dintr-un alt terminal, opriți containerul:
   lxc-stop -n my-lxc-<USER_ID>
  9. Porniți containerul din nou, de data aceasta în mod daemon:
   lxc-start -n my-lxc-<USER_ID> -d
  10. Afișați informații despre container:
   lxc-info -n my-lxc-<USER_ID>
  11. Intrați în containerul nou creat:
   lxc-console -n my-lxc-<USER_ID>
   • Din interiorul noului container, verificați conectivitatea cu alți colegi - fie către containere sysadmin fie către containere my-lxc. Folosiți ping către IP-urile acestora, nu către hostname.
   • Tot din interiorul noului container, verificați conectivitatea cu google.com. Pentru aceasta, trebuie sa adăugați un server de DNS în noul container:
    echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
  12. Opriți containerul dintr-un alt terminal.
  13. Distrugeți containerul folosind comanda:
   lxc-destroy -n my-lxc-<USER_ID>

KVM

 • Parcurgeți exercițiile de aici și documentația aferentă din cadrul paginii.

Extra

 • Parcurgeți indicațiile de aici pentru configurarea unui container LXC de tip Debian (pe mașina fizică).
sesiuni/sysadmin/virtualizare.txt · Last modified: 2014/07/04 10:00 by bpurcareata