Keyboard Shortcuts

Aceste combinații de taste sunt utile pentru o mai mare viteză în folosirea sistemului.

Shell (Bash)

Combinațiile de taste de mai jos pot fi folosite pentru editarea liniei de comandă curente. Pentru unele dintre ele este util să dezactivați scurtăturile din programul de emulator de terminal folosit (gnome-terminal, konsole, terminator, etc.)

 • Ctrl+d – părăsirea shell-ului (logout)
 • Ctrl+l – curățarea ecranului curent al shell-ului (clear screen)
 • Ctrl+c – anularea comenzii curente (nu pierdeți timp cu Backspace ca ștergeți o comandă, folosiți Ctrl+c pentru a o anula)
 • Ctrl+f – caracter înainte
 • Ctrl+b – caracter înapoi
 • Ctrl+d – ștergerea caracterului de dedesubtul cursorului (la fel ca tasta Delete, tastă nefericit plasată pe tastatură, departe de poziția obișnuită a degetelor)
 • Alt+f – cuvânt înainte
 • Alt+b – cuvânt înapoi
 • Alt+d – șterge cuvânt până la sfârșitul acestuia (șterge cuvânt înainte)
 • Ctrl+w / Alt+Backspace – șterge cuvânt până la începutul acestuia (șterge cuvânt înapoi)
 • Ctrl+a – început de linie (comandă)
 • Ctrl+e – sfârșit de linie (comandă)
 • Ctrl+k – șterge până la sfârșitul liniei (începând cu poziția curentă)
 • Ctrl+u – șterge până la începutul liniei (începând cu poziția curentă)
 • Alt+# – comentează linia curentă și solicită o comandă nouă
 • Enter – rulează comanda curentă, din orice poziție în cadrul comenzii (nu este nevoie să fii la sfârșitul comenzii)
 • Ctrl+r – deschide un prompt de căutare în istorie (reverse history search); introdu șir de căutare care identifică cea mai apropiată comandă; noi apăsări de combinații Ctrl+r merg la comanda anterioară care se potrivește și tot așa
 • Alt+. – ultimul argument/cuvânt al ultimei comezi; poate fi chiar ultima comandă pentru comenzi fără argumente; apăsări ulterioare ale combinației Alt+. duce la apariția ultimului cuvânt al penultimei comenzi, al antepenultimei comenzi și tot așa

Documentație despre aceste combinații de taste și altele găsiți în:

 • pagina de manual a bash (man bash), căutare după șirul Commands for Moving (/Commands for Moving)

GNOME

Combinațiile de taste de mai jos sunt utile pentru a lucra rapid cu ferestre în GNOME:

 • Alt+F5 – micșorarea ferestrei curente
 • Alt+F10 – mărirea ferestrei curente
 • Alt+F1 – ajutor
 • Alt+F2 – deschiderea unui prompt pentru rularea unei comenzi cu interfață grafică
 • Alt+Ctrl+săgeți – schimbare workspace
 • Alt+Ctrl+Shift+săgeți – mutarea ferestrei în alt workspace
 • Alt+Ctrl+t – deschiderea unui terminal (gnome-terminal)
 • Ctrl+t – deschiderea unui terminal în file browser și web browser
 • Ctrl+Shit+t – deschiderea unui nou Tab în terminal
 • Alt+1, Alt+2, Alt+3, … – parcurgerea Tab-urilor deschise (în terminal, file browser, web browser)

Documentație despre aceste combinații de taste găsiți în documentația GNOME.

sesiuni/sysadmin/shortcuts.txt · Last modified: 2014/06/17 13:29 by bpurcareata