This is an old revision of the document!


Securitate

Idei

 • Security vs. usability
 • Provide predictable behaviour.
 • Expect the worst, do your best.
 • Privacy, Authentication, Integrity, Trust
 • Whom or what do we trust?
 • Principle of least privilege
 • Security through obscurity
 • Honey pots and sacrificial lambs
 • You are going to get hacked.

Demo-uri

Gnu Privacy Guard

 • Acest exercițiu se va desfășura în perechi de câte 2, pe masina locala
 • Daca nu este deja instalat, rulati:
  sudo apt-get install gnupg
 • Generați o perechi de chei publică/privată cu comanda:
  gpg --gen-key
 • Alegeți opțiunile default (Enter sau numărul opțiunii).
 • Completați rubricile cerute cu numele vostru, o adresă de email și un comentariu.
 • După aceea, exportați cheia voastră publică astfel:
  gpg --armor --export <email-ul introdus mai sus> > <userul de pe swarm>.gpg
 • Copiați fișierul generat mai sus pe swarm, în ~/public_html:
  scp <userul de pe swarm>.gpg <userul de pe swarm>@swarm.cs.pub.ro:~/public_html
 • Acum, aflați userul de pe swarm al colegului cu care rezolvați exercițiul și deschideți în browser:
  http://swarm.cs.pub.ro/~<user-ul colegului>/
 • De aici, salvați fișierul .gpg cu numele său în folderul vostru de lucru.
 • Pentru a importa cheia colegului, executați în folderul în care ați salvat cheia acestuia:
  gpg --import <fișierul salvat anterior>
 • Pentru a vedea dacă a fost importată cu succes cheia acestuia, executați:
  gpg --list-keys
 • Creați un document cu un nume aleator și un text aleator.
 • În folderul cu acest fișier, executați:
  gpg --output <numele documentului>_encr --encrypt --recipient <email-ul colegului> <numele documentului>
 • Copiați fișierul <numele documentului>_encr în folderul ~/public_html de pe swarm.
 • Acum, accesați din nou în browser adresa colegului și copiați documentul creat de el, ce conține encr.
 • Inspectați documentul. Ce observați?
 • Salvați documentul. În folderul cu acesta, rulați:
  gpg --output <un nume nou pentru document>_decr --decrypt <documentului de la coleg>
 • Inspectați din nou documentul. Acum se poate citi. === iptables ===
 • Acest exercițiu se desfășoară pe mașina locală.
 • Toate exercițiile ce urmeaza se executa ca root.
 • Pentru ca bloca accesul la un anumit site, se execută:
  iptables -F
  iptables -A INPUT -s rosedu.org -j DROP
  iptables -A OUTPUT -d rosedu.org -j DROP
 • Examinați regulile din iptables:
  iptables -L -n
 • Încercați să vă conectați la rosedu.org. Merge?
 • Următoarea parte a exercițiului se desfășoară pe containerul LXC.
 • Accesati din browserul masinii locale:
  http://p2p-next-04.grid.pub.ro:4<id container>80

  Ar trebui sa vedeti o pagina HTML aleatoare.

 • Acum, pe container, executati:
  iptables -F
  iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j DROP
 • Încercați să vă conectați reaccesati link-ul de mai sus. Ce observați?
 • Salvați următorul script într-un fișier numit firewall.sh:
  #!/bin/bash
  iptables -F
  iptables -P INPUT ACCEPT
  iptables -P OUTPUT ACCEPT
  iptables -P FORWARD DROP
  iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -i eth+ -p udp -j DROP
  iptables -A INPUT -i eth+ -p tcp -m tcp --syn -j DROP
  iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
 • În folderul unde ați salvat, executați:
  chmod +x firewall.sh
 • Executați scriptul:
  ./firewall.sh
 • Listați iarăși conținutul iptables. === fail2ban ===
 1. Instalare
  • Instalați pachetul fail2ban în containerul LXC:
   apt-get install fail2ban
 2. Configurare
  • Inspectați următoarele fișiere:
   • /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf - identifică evenimente
   • /etc/fail2ban/action.d/iptables-allports.conf - acțiune care blochează toate porturile pentru un anumit IP
   • /etc/fail2ban/jail.conf - secțiunea [ssh] - mapează filtrele cu acțiunile asociate
    • Configurați fail2ban să baneze un IP după 3 încercări eșuate:
     [ssh]
     enabled = true
     port  = ssh
     filter = sshd
     logpath = /var/log/auth.log
     maxretry = 3
  • Restartați fail2ban:
   sudo /etc/init.d/fail2ban restart
 3. Utilizare
  • Conectați-vă cu success în containerul LXC
   • Atenție: s-ar putea ca în urma exercițiului de mai sus să fiți deja blocați de iptables - dacă nu merge să vă conectați, accesați containerul de pe swarm.
  • Verificați tabela iptables:
   iptables -L -n
  • De pe mașina locală, logați-vă în container prin ssh, dar introduceți o parolă greșită de 3 ori:
   $ ssh -p<port> root@p2p-next-04.grid.pub.ro
   root@p2p-next-04.grid.pub.ro's password: 
   Permission denied, please try again.
   root@p2p-next-04.grid.pub.ro's password: 
   Permission denied, please try again.
   root@p2p-next-04.grid.pub.ro's password: 
   Permission denied (publickey,password).
  • Încercați din nou să vă conectați prin ssh. Ce observați?
  • În containerul LXC verificați intrările iptables
   iptables -L -n
   • Intrarea a fost introdusă de fail2ban, conform configurărilor de mai sus
  • Ștergeți intrarea pentru a putea accesa din nou mașina:
   iptables -D fail2ban-ssh -s <IP> -j DROP
   • <IP> este IP-ul facultății, care a fost banat.
  • Verificați dacă vă puteți loga acum prin ssh, folosind parola corectă.

openswan

! toate operatiile se vor efectua pe masina locala si se va lucra in echipe de cate 2.

1. stergeti toate regulile din iptables

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

2. instalati pachestul openswan

apt-get install openswan

3. adaugati urmatoarele linii in fisierul /etc/ipsec.conf

conn host-to-host
  type=tunnel
  authby=secret
  left=<IP left>
  leftnexthop=%defaultroute
  right=<IP right> 
  rightnexthop=%defaultroute
  auto=add

4. Adaugat in fisierul /etc/ipsec.secrets urmatoarea linie:

leftIP rightIP : PSK "cheia secreta aleasa de voi"

5. Adaugati conexiunea ipsec: ipsec auto –add host-to-host 6. Ridicati tunelul (este suficient ca unul dintre cei doi sa dea aceasta comanda pentru a ridica tunelul): ipsec auto –up host-to-host 6. Pentru a verifica conexiunea securizata, dati ping de la un IP la altul, si: 7. Dati comanda urmatoare pentru a verifica securizarea conexiunii: (urmariti sa vedeti pachete cu protocolul ESP):

tcpdump -ni eth1 -X -v host <IP-ul vostru> 
sesiuni/sysadmin/securitate.1373047382.txt.gz · Last modified: 2013/07/05 21:03 by mvasilescu