Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:securitate [2012/07/28 08:45]
valentina [Gnu Privacy Guard]
sesiuni:sysadmin:securitate [2014/07/11 18:06] (current)
mvasilescu [openswan]
Line 35: Line 35:
 * Completați rubricile cerute cu numele vostru, o adresă de email și un comentariu. * Completați rubricile cerute cu numele vostru, o adresă de email și un comentariu.
 * După aceea, exportați cheia voastră publică astfel: <code bash> * După aceea, exportați cheia voastră publică astfel: <code bash>
-gpg --armor --export ​<email-ul introdus mai sus> > <userul de pe swarm>.gpg+gpg --armor --export email-ul_introdus_mai_sus ​userul_de_pe_swarm.gpg
 </​code>​ </​code>​
 * Copiați fișierul generat mai sus pe **swarm**, în **~/​public_html**:​ <code bash> * Copiați fișierul generat mai sus pe **swarm**, în **~/​public_html**:​ <code bash>
Line 73: Line 73:
 </​code>​ </​code>​
 * Încercați să vă conectați la rosedu.org. Merge? * Încercați să vă conectați la rosedu.org. Merge?
-* Următoarea parte a exercițiului se desfășoară pe **mașina virtuală**. În aceasta, executați: <code bash>  +* Următoarea parte a exercițiului se desfășoară pe **containerul LXC**.
-cd ~ +
-touch index.html +
-echo "This is a random page" > index.html +
-python -m SimpleHTTPServer +
-</​code>​ +
-* Aflați adresa masinii virtuale <code bash> +
-ip a s +
-</​code>​+
 * Accesati din **browserul masinii locale**: <​code>​ * Accesati din **browserul masinii locale**: <​code>​
-http://<IP-ul masinii virtuale>:8000 +http://houdini.cs.pub.ro:​4<id container>80 
-</​code>​ Ar trebui sa vedeti ​textul de mai sus+</​code>​ Ar trebui sa vedeti ​o pagina HTML aleatoare
-* Acum, in masina virtuala, executati: <code bash>+* Acum, pe container, executati: <code bash>
 iptables -F iptables -F
-iptables -A INPUT -p tcp --destination-port ​8000 -j DROP+iptables -A INPUT -p tcp --destination-port ​80 -j DROP
 </​code>​ </​code>​
 * Încercați să vă conectați reaccesati link-ul de mai sus. Ce observați? * Încercați să vă conectați reaccesati link-ul de mai sus. Ce observați?
Line 110: Line 102:
 === fail2ban === === fail2ban ===
 # Instalare # Instalare
-#* Instalați ​pachetul ​''​fail2ban'' ​pe **mașina virtuală**: <code bash> +#* Instalați ​pachetele ​''​fail2ban'' ​si ''​rsyslog''​ în **containerul LXC**: <code bash> 
-sudo apt-get install fail2ban+apt-get install fail2ban ​rsyslog
 </​code>​ </​code>​
 # Configurare # Configurare
Line 130: Line 122:
 </​code>​ </​code>​
 # Utilizare # Utilizare
-#* Verificați că aveți acces pe **mașina virtuală** prin SSH: <code bash>+#* Conectați-vă **cu success** în **containerul LXC** 
 +#** Atenție: s-ar putea ca în urma exercițiului de mai sus să fiți deja blocați de iptables - dacă nu merge să vă conectați, accesați **containerul** de pe **swarm**
 +#* Verificați tabela {{{iptables}}}: <code bash>
 iptables -L -n iptables -L -n
 </​code>​ </​code>​
-#** Dacă IP-ul este blocat, ștergeți intrarea din iptables +#* De pe **mașina locală**, logați-vă ​**în container** ​prin ssh, dar introduceți o parolă **greșită** de 3 ori: <​code>​ 
-#* De pe **mașina locală**, logați-vă ​pe mașina virtuală ​prin ssh, dar introduceți o parolă **greșită** de 3 ori: <​code>​ +$ ssh -p<​port> ​root@houdini.cs.pub.ro 
-$ ssh root@<​IP-VM>​ +root@houdini.cs.pub.ro's password: ​
-root@<​IP-VM>​'s password: ​+
 Permission denied, please try again. Permission denied, please try again.
-root@<​IP-VM>​'s password: ​+root@houdini.cs.pub.ro's password: ​
 Permission denied, please try again. Permission denied, please try again.
-root@<​IP-VM>​'s password: ​+root@houdini.cs.pub.ro's password: ​
 Permission denied (publickey,​password). Permission denied (publickey,​password).
 </​code>​ </​code>​
-#** Unde <​IP-VM>​ este IP-ul mașinii virtuale 
 #* Încercați din nou să vă conectați prin ssh. Ce observați? #* Încercați din nou să vă conectați prin ssh. Ce observați?
-#* În **mașina virtuală** verificați intrările iptables <code bash>+#* În **containerul LXC** verificați intrările iptables <code bash>
 iptables -L -n iptables -L -n
 </​code>​ </​code>​
 #** Intrarea a fost introdusă de fail2ban, conform configurărilor de mai sus #** Intrarea a fost introdusă de fail2ban, conform configurărilor de mai sus
 #* Ștergeți intrarea pentru a putea accesa din nou mașina: <code bash> #* Ștergeți intrarea pentru a putea accesa din nou mașina: <code bash>
-iptables -D fail2ban-ssh -s <IP-VM> -j DROP+iptables -D fail2ban-ssh -s <IP> -j DROP
 </​code>​ </​code>​
 +#** <IP> este IP-ul facultății,​ care a fost banat.
 #* Verificați dacă vă puteți loga acum prin ssh, folosind parola corectă. #* Verificați dacă vă puteți loga acum prin ssh, folosind parola corectă.
 +
 +
sesiuni/sysadmin/securitate.1343454326.txt.gz · Last modified: 2012/07/28 08:45 by valentina