Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:monit [2013/07/18 19:48]
razvan [Nagios]
sesiuni:sysadmin:monit [2014/06/19 14:55]
bpurcareata [SNMP]
Line 23: Line 23:
 </​code>​ </​code>​
 #** Pentru configurarea {{{Postfix}}} lăsați setările default. #** Pentru configurarea {{{Postfix}}} lăsați setările default.
-#** **Atenție:​** în cazul în care că aveți deja instalat {{{apache2}}},​ asigurați-vă că este configurat să asculte și pe portul ''​80''​.+#** **Atenție:​** în cazul în care aveți deja instalat {{{apache2}}},​ asigurați-vă că este configurat să asculte și pe portul ''​80''​.
 # Configurare # Configurare
 #* Adăugați în directorul ''/​etc/​monit/​conf.d/''​ următoarele fișiere: #* Adăugați în directorul ''/​etc/​monit/​conf.d/''​ următoarele fișiere:
Line 120: Line 120:
 </​code>​ </​code>​
 #* Verificați de când rulează mașina: <code bash> #* Verificați de când rulează mașina: <code bash>
-snmpwalk -v2c -c public tcp:​houdini.cs.pub.ro:<​port> ​sysUpTime.0+snmpwalk -v2c -c public tcp:​houdini.cs.pub.ro:<​port> ​sysUpTimeInstance
 </​code>​ </​code>​
 === Nagios === === Nagios ===
sesiuni/sysadmin/monit.txt · Last modified: 2014/06/19 14:55 by bpurcareata