Monitorizare

Idei

 • Cum monitorizăm?
 • Cum reacționăm la alerte/notificări?
 • Cum formulăm avertismentele?
 • Cum alegem limitele?

Demo

Monit

 1. Instalare
  • În containerul LXC, instalați pachetele apache2, postfix și monit, dacă nu există:
   apt-get install monit postfix apache2
   • Pentru configurarea Postfix lăsați setările default.
   • Atenție: în cazul în care aveți deja instalat apache2, asigurați-vă că este configurat să asculte și pe portul 80.
 2. Configurare
  • Adăugați în directorul /etc/monit/conf.d/ următoarele fișiere:
   • Configurările de bază:
    /etc/monit/conf.d/basic.conf
    set daemon 20
    set logfile syslog facility log_daemon
     
    set alert <mail>
    set mailserver localhost
     
    set httpd port 2812 and use address 0.0.0.0
      allow admin:monit                                
     
    check system localhost
      if loadavg (1min) > 4 then alert
      if loadavg (5min) > 2 then alert
      if memory usage > 75% then alert
      if cpu usage (user) > 70% then alert
      if cpu usage (system) > 30% then alert
      if cpu usage (wait) > 20% then alert
    • Înlocuiți <mail> cu mailul vostru personal pentru a primi notificările.
   • Configurările apache:
    /etc/monit/conf.d/apache2.conf
    check process apache with pidfile /var/run/apache2.pid                
      start program = "/etc/init.d/apache2 start" with timeout 60 seconds
      stop program = "/etc/init.d/apache2 stop"
      if cpu > 60% for 2 cycles then alert
      if cpu > 80% for 5 cycles then restart
      if totalmem > 200.0 MB for 5 cycles then restart
      if children > 250 then restart
      if loadavg(5min) greater than 10 for 8 cycles then stop
      if failed host localhost port 80 protocol http
        and request "/index.html"
        then restart
      if 3 restarts within 5 cycles then timeout
      group www
   • Configurările ssh:
    /etc/monit/conf.d/sshd.conf
    check process sshd with pidfile /var/run/sshd.pid
      start program "/etc/init.d/ssh start"
      stop program "/etc/init.d/ssh stop"
      if failed port 22 protocol ssh then restart
      if 5 restarts within 5 cycles then timeout
  • Porniți daemon-ul:
   /etc/init.d/monit start
  • Verificați starea proceselor monitorizate:
   monit summary
   monit status
 3. Utilizare
  • Accesați din browser adresa http://houdini.cs.pub.ro:<port>
   • <port> este de forma 4<id_container>12.
   • Introduceți userul admin și parola monit
  • În mașina virtuală verificați dacă rulează apache:
   ps aux | grep apache2
  • Opriți apache2:
   /etc/init.d/apache2 stop
  • Verificați interfața monit (web sau monit status)
  • Verificați adresa de email specificată în fișierul de configurare === SNMP ===

# Instalare #* Instalați în containerul LXC serverul de snmp:

apt-get install snmpd

#* Configurați serverul să asculte pe toate interfețele: # Editați fișierul /etc/snmp/snmpd.conf. #* Atenție: E vorba de fișierul snmpd.conf (al daemon-ului), nu snmp.conf. # Modificați parametrul agentAddress astfel încât serverul SNMP să folosească protocolul tcp} și să asculte pe toate interfețele, pe portul 161}: <code> #agentAddress udp:127.0.0.1:161 agentAddress tcp:0.0.0.0:161 </code> #* Reporniți serviciul: <code bash> /etc/init.d/snmpd restart </code> #* Verificați că serviciul este pornit folosind comanda<code bash> netstat -tlpn </code> # Utilizare #* Instalați pe mașina locală clientul snmp}: <code bash> apt-get install snmp snmp-mibs-downloader </code> #* Editați fișierul /etc/snmp/snmp.conf și comentați linia: <code conf> #mibs: </code> #* Folosiți utilitarul snmpwalk pentru a afla toate OID-urile serverului: <code bash> snmpwalk -v2c -c public tcp:houdini.cs.pub.ro:<port> </code> # Unde <port> este de forma: 4<id_container>61 #* Afișați subarborele system:

snmpwalk -v2c -c public tcp:houdini.cs.pub.ro:<port> system

#* Verificați de când rulează mașina:

snmpwalk -v2c -c public tcp:houdini.cs.pub.ro:<port> sysUpTimeInstance

Nagios

 1. Instalare
  • Instalați, pe mașina locală, serverul Nagios:
   sudo apt-get install nagios3 nagios-snmp-plugins
   • Setați parola administratorului Nagios student
 2. Utilizare
  • Accesați din browser URL-ul: http://127.0.0.1/nagios3/.
   • Folosiți userul nagiosadmin și parola student
  • Explorați secțiunile:
   • Tactical Overview
   • Hosts
   • Services
   • Host Groups
  • Observați serviciile monitorizate implicit de Nagios
   • Implicit este monitorizat doar localhost-ul
 3. Configurare
  • Fișierele de configurare pentru serverul Nagios se găsesc în directorul /etc/nagios3/conf.d
  • Adăugați un nou host în Nagios, pentru care să monitorizați serverul de SSH:
   • Adăugați în directorul de configurare fișierul lxc_nagios.cfg:
    /etc/nagios3/conf.d/lxc_nagios.cfg
    # LXC container host
    define host {
      use         generic-host
      host_name      lxc
      alias        lxc
      address       houdini.cs.pub.ro
    }
     
    # SSH check on different port than default(22)                                         
    define service {
      use         generic-service
      host_name      lxc
      service_description SSH check on port <port>
      check_command    check_ssh_port!<port>!houdini.cs.pub.ro
    }
   • Înlocuiți <port> cu portul SSH extern al containerului vostru.
  • Restartați serverul:
   /etc/init.d/nagios3 restart
  • Verificați din interfața web faptul este monitorizat portul SSH.

Nagstamon

 1. Instalați pachetul nagstamon pe mașina locală:
  sudo apt-get install nagstamon
 2. Utilizare:
  • Porniți nagstamon pe mașina locală: ALT+F2nagstamon
 3. Configurare:
 4. Verificare:
  • Pe sistemul local, inspectați fișierul /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg
  • Modificați limita proceselor active astfel încât să vă notifice o neregulă.
   • După modificare restartați Nagios:
    /etc/init.d/nagios3 restart

Extra

 1. Configurați serverul de Nagios să monitorizeze și alte containere.
sesiuni/sysadmin/monit.txt · Last modified: 2014/06/19 14:55 by bpurcareata