Introducere

Demo

Secure Shell

 • Obiective:
  • Conectarea pe un server remote prin SSH
  • Transferarea de fișiere între un sistem local și un sistem remote.
   • Prin sistem local ne referim la sistemul fizic din laborator.
   • Prin sistem remote ne referim la un sistem aflat la distanță accesibil prin diverse protocoale de Internet, de exemplu SSH.
  • Generarea de chei publice/private.

# Generarea cheilor SSH #* Pe sistemul local generați local o pereche de chei RSA:

ssh-keygen -t rsa -b 1024

# -t rsa - specifică tipul cheii # -b 1024 - dimensiunea cheii # Generați cheia în calea implicită (/home/<user>/.ssh/id_rsa) # Suprascrieți cheia precedentă. # Nu setați passphrase (apăsați ENTER când vi se cere un passphrase) #* Pe sistemul local verificați că au fost generate cele două chei: <code bash> ls -l ~/.ssh </code> # Comanda trebuie să afișeze fișierele id_rsa și id_rsa.pub.

 1. SSH
  • De pe sistemul local, conectați-vă la sistemul remote (un container LXC):
   ssh -p <port> root@houdini.cs.pub.ro
   • Pentru a afla id-ul container-ului accesați pagina cu participanți
   • Parametrul -p este folosit pentru a specifica portul pe care ascultă serverul de SSH de pe sistemul remote. În caz că parametrul lipsește, este folosit portul implicit, 22.
   • <port> - este portul forwardat către mașina virtuală proprie de pe serverul houdini.cs.pub.ro, și este de forma: 4<id_mașină>22 (Ex: 40122).
   • root este utilizatorul de pe sistemul remote;
   • houdini.cs.pub.ro este sistemul remote la care vă conectați;
   • Parola pentru accesarea contului este student.
  • Observați formatul promptului:
   root@sysadmin-<id_mașină>:~#
   • root - este utilizatorul cu care v-ați logat
   • sysadmin-<id_mașină> - este hostname-ul containerului LXC
   • ~ - reprezintă directorul în care vă aflați (inițial este HOME-ul utilizatorului)
  • Ieșiți din cadrul conexiunii folosind combinația Ctrl+d sau comanda exit.
   • Trebuie să fiți iarăși pe sistemul propriu.
  • De pe sistemul local, copiați cheia publică la distanță folosind comanda:
   ssh-copy-id -p <port> root@houdini.cs.pub.ro
   • Dacă nu merge comanda de mai sus, folosiți comanda:
    cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh -p <port> root@houdini.cs.pub.ro "mkdir ~/.ssh/ ; cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
   • De pe sistemul local conectați-vă din nou pe sistemul remote (containerul LXC) folosind comanda:
    ssh -p <port> root@houdini.cs.pub.ro
   • Observați că nu vi s-a cerut parola, deoarece autentificarea se face folosind cheile publice/private.
 2. SCP
  • Pe sistemul local, adăugați numele vostru într-un fișier:
   echo <nume> > /tmp/name
  • De pe sistemul local copiați, folosind scp, fișierul pe sistemul remote:
   scp -P <port> /tmp/name root@houdini.cs.pub.ro:~
   • opțiunea este -P (adică majusculă – P mare)
   • <port> este portul folosit pentru conexiunea la sistemul remote (este cel descris în pagina cu participanți);
   • /tmp/name este fișierul transferat;
   • root este utilizatorul de pe sistemul remote;
   • houdini.cs.pub.ro este sistemul remote;
   • ~ este directorul de pe sistemul remote unde va fi salvat fișierul.
  • De pe sistemul local conectați-vă prin SSH la sistemul remote și verificați că fișierul s-a transferat cu succes. === Gestiunea serviciilor ===

* Pentru acest exercițiu trebuie să fiți conectați prin SSH pe sistemul remote (adică pe houdini.cs.pub.ro)

 • Următoarele comenzi se rulează pe sistemul remote
 • Obiective:
  • Gestiunea pachetelor - instalare, verificare
  • Gestiunea serviciilor
 1. Instalarea pachetelor
  • Confirmați că există instalat pachetul openssh-server:
   dpkg -l openssh-server
  • Afișați informații despre pachetele openssh-server și openssh-client:
   dpkg -l openssh*
  • Verificați dacă există deja instalat pachetul apache2:
   dpkg -l apache2
  • Dacă nu există, ca root, instalați pachetul apache2 folosind utilitarul apt:
   apt-get install apache2
   • Verificați din nou dacă a fost instalat
 2. Gestiunea serviciilor
  • Verificați dacă serverul apache2 rulează:
   ps -ef | grep apache2
  • Ca root, verificați portul pe care ascultă cereri:
   netstat -tlpn | grep apache2
  • Verificați fișierele de jurnalizare ale serviciului:
   cat /var/log/apache2/error.log
   • Dacă fișierul nu conține erori vizibil, atunci nu a apărut nici o eroare.
 3. Pornirea, oprirea și restartarea serviciilor
  • Ca root, opriți serviciul apache2:
   /etc/init.d/apache2 stop
   • Verificați că serverul s-a oprit, folosind comenzile de mai sus
  • Ca root, porniți din nou serviciul:
   /etc/init.d/apache2 start
   • Asigurați-vă că serverul a pornit cu succes
  • Ca root, reporniți serverul:
   /etc/init.d/apache2 restart

Apache

 • Obiective:
  • Adăugarea unei noi pagini HTML
  • Limitarea accesului la fișiere
 • Următoarele comenzi vor fi rulate ca root pe sistemul remote.

# Adăugarea de noi pagini #* Creați fișierul /var/www/name.html în care introduceți cu numele vostru:

echo "<html><body><h1>NUME's Page</h1></body></html>" > /var/www/name.html

# Înlocuiți NUME (din cadrul șirului NUME's Page) cu numele vostru. #* Faceți o cerere HTTP noului server: # Introduceți în browser URL-ul:

http://houdini.cs.pub.ro:4<id_mașină>80/name.html

#* Verificați că serverul întoarce pagina cu numele vostru

 1. Permisiuni
  • Verificați permisiunile fișierului nou creat:
   ls -l /var/www/name.html
  • Permiteți accesarea fișierului doar utilizatorului care deține fișierul:
   chmod 600 /var/www/name.html
   • Faceți o nouă cerere HTTP pentru fișierul name.html
  • Schimbați owner-ul fișierului în www-data:
   chown www-data /var/www/name.html
   • Accesați din nou site-ul

Extra

 1. Pe sistemul remote configurați apache2 să asculte cereri numai prin HTTPS, pe portul 443
  • Hint: pentru a putea răspunde la cereri HTTPS trebuie încărcat în apache2 modulul ssl
sesiuni/sysadmin/intro.txt · Last modified: 2014/07/07 17:25 by razvan