Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 19:04]
razvan
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 20:20] (current)
razvan
Line 5: Line 5:
 ** Dumb is good! ** Dumb is good!
 ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast. ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast.
 +** Dacă ai o problemă cu rularea unei comenzi, citește **tot** mesajul de eroare furnizat de comandă. De multe ori, conține indicii prețioase referitoare la cauza erorii.
 ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri: ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri:
 **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt) **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt)
Line 33: Line 34:
 *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}). *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}).
 *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}). *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}).
 +* Q: **Nu pot să creez un director.**
 +*# A: Ești autentificat cu utilizatorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{who}}})
 +*# A: Ești în directorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{pwd}}})
 +*# A: Vrei să creezi directoare imbricate? Dacă da, trimite argumentul {{{-p}}} comenzii {{{mkdir}}}.
sesiuni/sysadmin/faq.1343145865.txt.gz · Last modified: 2012/07/24 19:04 by razvan