Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 18:58]
razvan
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 20:20] (current)
razvan
Line 5: Line 5:
 ** Dumb is good! ** Dumb is good!
 ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast. ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast.
 +** Dacă ai o problemă cu rularea unei comenzi, citește **tot** mesajul de eroare furnizat de comandă. De multe ori, conține indicii prețioase referitoare la cauza erorii.
 ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri: ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri:
 **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt) **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt)
Line 24: Line 25:
 *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private? *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private?
 *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}. *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}.
 +*# A: (soluție generalistă pentru detalii) Folosește opțiunea {{{-vvv}}} la comanda {{{ssh}}}.
 +*# A: (last resort) Dacă ai acces pe serverul de SSH, urmărește fișierele de log ale acestuia: {{{less /​var/​log/​auth.log}}}.
 * Q: **Nu-mi merge Internetul.** * Q: **Nu-mi merge Internetul.**
 *# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}}). *# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}}).
Line 31: Line 34:
 *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}). *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}).
 *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}). *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}).
 +* Q: **Nu pot să creez un director.**
 +*# A: Ești autentificat cu utilizatorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{who}}})
 +*# A: Ești în directorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{pwd}}})
 +*# A: Vrei să creezi directoare imbricate? Dacă da, trimite argumentul {{{-p}}} comenzii {{{mkdir}}}.
sesiuni/sysadmin/faq.1343145528.txt.gz · Last modified: 2012/07/24 18:58 by razvan