Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 18:57]
razvan created
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 20:20] (current)
razvan
Line 5: Line 5:
 ** Dumb is good! ** Dumb is good!
 ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast. ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast.
 +** Dacă ai o problemă cu rularea unei comenzi, citește **tot** mesajul de eroare furnizat de comandă. De multe ori, conține indicii prețioase referitoare la cauza erorii.
 ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri: ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri:
 **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt) **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt)
Line 10: Line 11:
 **# Pe ce sistem te afli? (pentru verificare rulează {{{hostname}}},​ sau uită-te la prompt) **# Pe ce sistem te afli? (pentru verificare rulează {{{hostname}}},​ sau uită-te la prompt)
  
-* Q: Apare permission denied.+* Q: **Apare permission denied.**
 ** A: Ești autentificat cu utilizatorul corespunzător. ** A: Ești autentificat cu utilizatorul corespunzător.
-* Q: Nu pot să instalez pachete.+* Q: **Nu pot să instalez pachete.**
 ** A: Ai acces la Internet? Ai rulat {{{apt-get update}}}? ** A: Ai acces la Internet? Ai rulat {{{apt-get update}}}?
-* Q: Îmi dă failed la pornirea/​repornirea serviciului.+* Q: **Îmi dă failed la pornirea/​repornirea serviciului.**
 ** A: Verifică fișierele de logging: {{{/​var/​log/​apache2/​error.log}}},​ {{{/​var/​log/​daemon.log}}},​ {{{/​var/​log/​mail.log}}},​ {{{/​var/​log/​syslog.log}}}. ** A: Verifică fișierele de logging: {{{/​var/​log/​apache2/​error.log}}},​ {{{/​var/​log/​daemon.log}}},​ {{{/​var/​log/​mail.log}}},​ {{{/​var/​log/​syslog.log}}}.
-* Q: Nu-mi apar fișierele care trebuie. Nu găsesc un fișier.+* Q: **Nu-mi apar fișierele care trebuie. Nu găsesc un fișier.**
 ** A: Ești în directorul care trebuie? Ești pe sistemul care trebuie? ** A: Ești în directorul care trebuie? Ești pe sistemul care trebuie?
-* Q: Nu merge autentificarea prin SSH.+* Q: **Nu merge autentificarea prin SSH.**
 *# A: Este adăugată cheia publică în fișierul {{{~/​.ssh/​authorized_keys}}} al utilizatorului de la distanță? *# A: Este adăugată cheia publică în fișierul {{{~/​.ssh/​authorized_keys}}} al utilizatorului de la distanță?
 *# A: Este cheia privată denumită {{{id_rsa}}} sau {{{id_dsa}}}?​ *# A: Este cheia privată denumită {{{id_rsa}}} sau {{{id_dsa}}}?​
Line 24: Line 25:
 *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private? *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private?
 *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}. *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}.
-* Q: Nu-mi merge Internetul? +*# A: (soluție generalistă pentru detalii) Folosește opțiunea {{{-vvv}}} la comanda {{{ssh}}}. 
-*# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}).+*# A: (last resort) Dacă ai acces pe serverul de SSH, urmărește fișierele de log ale acestuia: {{{less /​var/​log/​auth.log}}}. 
 +* Q: **Nu-mi merge Internetul.** 
 +*# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}}).
 *# A: Dacă nu ai rută implicită (//default gateway//) în tabela de rutare, atunci adaugă o rută implicită (în linia de comandă, prin DHCP, static etc.). *# A: Dacă nu ai rută implicită (//default gateway//) în tabela de rutare, atunci adaugă o rută implicită (în linia de comandă, prin DHCP, static etc.).
 *# A: Dacă ai rută implicită (//default gateway//) verifică dacă: *# A: Dacă ai rută implicită (//default gateway//) verifică dacă:
Line 31: Line 34:
 *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}). *#* Ai server DNS configurat ({{{/​etc/​resolv.conf}}}).
 *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}). *#* Serverul DNS funcționează ({{{ping $IP_GATEWAY}}},​ {{{host google.ro}}}).
 +* Q: **Nu pot să creez un director.**
 +*# A: Ești autentificat cu utilizatorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{who}}})
 +*# A: Ești în directorul corespunzător?​ (verifică promptul sau rulează comanda {{{pwd}}})
 +*# A: Vrei să creezi directoare imbricate? Dacă da, trimite argumentul {{{-p}}} comenzii {{{mkdir}}}.
sesiuni/sysadmin/faq.1343145432.txt.gz · Last modified: 2012/07/24 18:57 by razvan