Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 19:04]
razvan
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 19:51]
razvan
Line 5: Line 5:
 ** Dumb is good! ** Dumb is good!
 ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast. ** Fast, blazing fast, [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Flash_(comics)|The Flash]] fast.
 +** Dacă ai o problemă cu rularea unei comenzi, citește **tot** mesajul de eroare furnizat de comandă. De multe ori, conține indicii prețioase referitoare la cauza erorii.
 ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri: ** **Întotdeauna** trebuie să știi trei lucruri:
 **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt) **# Cu ce utilizator ești autentificat?​ (pentru verificare rulează {{{who}}}, sau uită-te la prompt)
sesiuni/sysadmin/faq.txt · Last modified: 2012/07/24 20:20 by razvan