Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 18:58]
razvan
sesiuni:sysadmin:faq [2012/07/24 19:04]
razvan
Line 24: Line 24:
 *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private? *# A: Ai drepturi de forma {{{600}}} pe fișierul aferent cheii private?
 *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}. *# A: (uneori) Este cheia privată adăugată în agentul SSH? Adaugă folosind {{{ssh-add}}}.
 +*# A: (soluție generalistă pentru detalii) Folosește opțiunea {{{-vvv}}} la comanda {{{ssh}}}.
 +*# A: (last resort) Dacă ai acces pe serverul de SSH, urmărește fișierele de log ale acestuia: {{{less /​var/​log/​auth.log}}}.
 * Q: **Nu-mi merge Internetul.** * Q: **Nu-mi merge Internetul.**
 *# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}}). *# A: Verifică tabela de rutare ({{{ip route show}}}).
sesiuni/sysadmin/faq.txt · Last modified: 2012/07/24 20:20 by razvan