Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sesiuni:sysadmin:eficienta [2013/07/17 18:07]
razvan [Demo-uri]
sesiuni:sysadmin:eficienta [2014/07/08 17:00] (current)
lpancratov [Demo-uri]
Line 96: Line 96:
 # Space is cheap. # Space is cheap.
 #* Dacă aveți cont pe Dropbox, configurați [[https://​www.dropbox.com/​install?​os=lnx|versiunea headless]] în contul de pe swarm. #* Dacă aveți cont pe Dropbox, configurați [[https://​www.dropbox.com/​install?​os=lnx|versiunea headless]] în contul de pe swarm.
 +# Midnight Commander ​
 +#* File manager și directory browser
 +#* Dă dependența
 +#* Tastele F
 +#** F1 -Help
 +#** F2 -User menu
 +#*** Editați un bug report folosind User menu
 +#*** Arhivați un subdirector folosind User menu
 +#** F3 -View - vizualizare fișiere
 +#*** Vizualizați fișierul creat la punctul 5 atat in mod ASCII cat și in mod HEX
 +#** F4 -Edit
 +#*** Editați fișierul creat la punctul 5 folosind editorul built in
 +#**** pentru a activa editorul built-in apasați tasta F9,O,C si bifați {{{use internal edit}}}
 +#** F5 -Copy
 +#** F6 -Rename/​Move
 +#** F7 -Mkdir
 +#*** Creați un folder {{{workDest}}} ​
 +#*** Copiați sau mutați fișiere in {{{workDest}}} pentru a intelege modul de lucru
 +#** F8 -Delete
 +#*** Sterge fișiere
 +#** F10 -Exit
sesiuni/sysadmin/eficienta.txt · Last modified: 2014/07/08 17:00 by lpancratov