This is an old revision of the document!


Gestiune centralizată

Idei

 • Less is more.
 • Prefer text over binary.
 • Centralize, backup and secure.
 • Allow interconnection and interoperability.
 • Use versioning.
 • Allow access from anywhere on any device.

Demo

 • Înainte de toate: Copiați perechea de chei SSH din contul vostru de pe swarm.cs.pub.ro local:
  scp <username-de-pe-swarm>@swarm.cs.pub.ro:.ssh/id_rsa* ~/.ssh/

  unde <username-de-pe-swarm> este utilizatorul vostru de pe swarm.cs.pub.ro.

Prefer text over binary

 • Wiki, repository (discuție)
 • File-based wikis (demo Răzvan)
 • Configurați un blog/site bazat pe jekyll pe swarm.
  1. Pe swarm, creați directorul ~/git-repos/ și, dacă nu există, directorul ~/public_html/.
  2. Intrați în directorul ~/git-repos/ și creați repository-ul workshop-blog.git. Folosiți comanda:
   git init --bare workshop-blog.git
   • Conținutul repository-ului (blog-ul) va fi publicat printr-un hook Git.
  3. Intrați în directorul ~/public_html/ și creați directorul workshop-blog/.
   • Aici va fi publicat conținutul blog-ului.
   • Accesați, din browser, URL-ul http://swarm.cs.pub.ro/~<username-de-pe-swarm>/workshop-blog/, unde <username-de-pe-swarm> este numele vostru de utilizator de pe swarm.
  4. Creați fișierul ~/git-repos/workshop-blog.git/hooks/post-receive cu fișierul de mai jos (dacă fișierul există, suprascrieți-i conținutul; fișierul post-receive.sample nu are o legătură directă cu post-receive):
   post-receive
   #!/bin/bash
    
   #
   # Jekyll post-receive hook
   # Publish information from repository (GIT_REPO) to public web folder (PUBLIC_WWW).
   # 
   # https://github.com/mojombo/jekyll/
   # https://github.com/mojombo/jekyll/wiki/Deployment
   #
    
   GIT_REPO=$HOME/git-repos/workshop-blog.git
   TMP_GIT_CLONE=/tmp/$USER-workshop-blog-clone
   PUBLIC_WWW=$HOME/public_html/workshop-blog
    
   GIT=/usr/bin/git
   JEKYLL=/var/lib/gems/1.8/bin/jekyll
    
   $GIT clone $GIT_REPO $TMP_GIT_CLONE
   $JEKYLL --no-auto --base-url /~$USER/workshop-blog --url http://swarm.cs.pub.ro/~$USER/workshop-blog $TMP_GIT_CLONE $PUBLIC_WWW
   rm -fr $TMP_GIT_CLONE
   • Acordați drept de execuție hook-ului din fișierul post-receive:
    chmod a+x ~/git-repos/workshop-blog.git/hooks/post-receive
  5. Pe sistemul local creați un repository workshop-blog.git:
   git init workshop-blog.git
   git config --global user.name "Prenume Nume"
   git config --global user.email "email@nomail.me"
   git config --global color.ui auto
   • Substituiți “Prenume Nume” si “email@nomail.me” cu datele proprii.
  6. Descărcați această arhivă, decomprimați fișierul arhivă și copiați conținutul acestuia (NU și directorul start-jekyll, DOAR conținutul său) în directorul creat (workshop-blog.git).
   • În urma copierii directorul trebuie să aibă o structură similară celei de aici.
  7. Configurați fișierele adăugate pentru a referi username-ul și URL-ul propriu blog-ului vostru.
   • Pentru a verifica dacă ați modificat peste tot, folosiți comanda:
    grep -nriH razvan .
  8. În subdirectorul _posts/ al repository-ului creați fișierul 2013-07-03-first-post.markdown cu un conținut similar celui de mai jos:
2013-07-03-first-post.markdown
---
layout: post
date: 2013-07-03
title: Wednesday, July 3, 2013
---
 
* Eat good.
* Live well.
* Die young.
* Have a good looking corpse.
 • # Verificați că vă aflați în repository (folosiți comanda pwd). Adăugați conținutul în repository:
  git add .
  git commit -m 'Add Jekyll basic structure files'
  • Folosiți cele două comenzi de mai sus (cu alt argument la opțiunea -m) ori de câte ori faceți alte commit-uri.
 1. Adăugați, ca remote, repository-ul de pe swarm:
  git remote add origin <username-de-pe-swarm>@swarm.cs.pub.ro:git-repos/workshop-blog.git
  1. Faceți push la informații, forțând, astfel, rularea hook-ului post-receive și a publicării informațiilor:
   git push origin master
   • Ori de câte ori vreți să propagați schimbările efectuate în repository, folosiți comanda:
    git push origin master
   • Verificați publicarea informațiilor prin accesarea, din browser, a URL-ului http://swarm.cs.pub.ro/~<username-de-pe-swarm>/workshop-blog/.
  2. În subdirectorul posts/ al repository-ului creați un fișier nou (2013-07-03-second-post.markdown) și publicați conținutul pe blog.

Centralize, backup and secure

 • Computer clusters (discuție)
 • NFS (iSCSI, FiberChannel)
  • Folosiți contul de root pentru instalare, configurare și folosire NFS.
  1. Instalați serverul de NFS:
   apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind
  2. Creați un director /home/student/export/ pe care să îl partajați prin NFS.
   • Pentru a partaja, adăugați, ca root, linia de mai jos în fișierul /etc/exports:
    /home/student/export *(rw,sync,no_subtree_check)
   • După editare, marcați export-ul:
    exportfs -ra
   • Pentru a vizualiza export-urile folosiți comanda
    exportfs
   • La urgență reporniți serverul NFS
    /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
  3. Creați două directoare /home/student/left/ și /home/student/right/ în care montați share-urile colegilor din stânga și dreapta
   mount <IP-left>:/home/student/export/ /home/student/left/
   mount <IP-right>:/home/student/export/ /home/student/right/

   unde <IP-left> este adresa IP a colegului din stânga, iar <IP-right> adresa IP a colegului din dreapta.

   • Folosiți comanda
    ip a s

    pentru a afla adresa IP proprie pe care să o comunici colegilor.

   • Este vorba de adresa interfeței eth0 sau eth1.
   • Verificați conectivitatea folosind:
    ping <IP-stanga>
    ping <IP-dreapta>
  4. Creați, editați, ștergeți fișiere din directoarele montate.

Allow interconnection and interoperability

 • E-mail (demo Răzvan)
 • LDAP
  • Folosiți, pe swarm, comenzi de interogare LDAP:
   ldapsearch -LLL -x
   ldapsearch -LLL -x uid
   ldapsearch -LLL -x uid=razvan
   ldapsearch -LLL -x sn=M*
   ldapsearch -LLL -x '(&(givenName=*a)(sn=M*))'
  • Pe instanța DokuWiki configurată în sesiunea de eficiență, configurați acces LDAP.
   • Adăugați, în ~/public_html/dokuwiki/conf/local.php, conținutul de mai jos:
    dokuwiki-ldap.conf
    $conf['authtype'] = 'ldap';
    $conf['auth']['ldap']['port'] = '636';
    $conf['auth']['ldap']['server'] = 'ldaps://swarm.cs.pub.ro';
    $conf['auth']['ldap']['usertree'] = 'ou=People,dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro';
    $conf['auth']['ldap']['grouptree'] = 'dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro';
    $conf['auth']['ldap']['userfilter'] = '(&(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))';
    $conf['auth']['ldap']['groupfilter'] = '(&(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))';
    $conf['auth']['ldap']['version'] = '3';
  • Autentificare Unix prin LDAP.
   • În continuare veți configura containerul LXC să realizeze autentificarea prin LDAP.
    • Toate comenzile următoare trebuie rulate în containerul LXC
   • Folosiți container-ul LXC dedicat; conectați-vă ca root:
    ssh -l root -p 4<id-container>22 houdini.grid.pub.ro
   • Trebuie configurat sistemul de login (prin intermediul PAM) să folosească LDAP.
   1. Instalați bibliotecile LDAP și aplicațiile de tip client:
    apt-get install ldap-utils
   2. Configurați în containerul LXC serverul de LDAP de pe swarm ca server implicit folosit de clienții LDAP. Editați fișierul /etc/ldap/ldap.conf pentru a avea următorul conținut (nu uitați de :set paste în Vim):
    # LDAP Defaults
    #
    
    # See ldap.conf(5) for details
    # This file should be world readable but not world writable.
    
    BASE	dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    URI	ldaps://swarm.cs.pub.ro
    
    #SIZELIMIT	12
    #TIMELIMIT	15
    #DEREF		never
    TLS_REQCERT	never
   3. Verificați funcționarea conexiunii la serverul LDAP, folosind comanda ldapsearch:
    ldapsearch -x -LLL uid=<username-de-pe-swarm>
   • <username-de-pe-swarm> este numele vostru de utilizator de pe swarm.cs.pub.ro.
   1. Pentru configurarea NSS (Name Service Switch), trebuie instalat și configurat pachetul libnss-ldap. Instalați pachetul libnss-ldap și opțiunile:
    apt-get install libnss-ldap
     
    LDAP server URI: ldaps://swarm.cs.pub.ro
    Distinguished name of the search base: dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    LDAP version to use: 3
    LDAP account for root: cn=admin,dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    LDAP account password: TODO
    LDAP administrative account: cn=admin,dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    LDAP administrative password: TODO
    • Vă spune Răzvan răspunsul la TODO.
   2. Verificați configurarea corespunzătoare, prin rularea comenzii
    cat /etc/libnss-ldap.conf | grep -v '^#' | grep -v '^$'

    și obținerea rezultatului

    base dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    uri ldaps://swarm.cs.pub.ro/
    ldap_version 3
    rootbinddn cn=admin,dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
   3. Configurați în /etc/nsswitch.conf intrările passwd, group și shadow:
    passwd:     compat ldap
    group:     compat ldap
    shadow:     compat ldap
    • Reporniți daemonul nscd:
     /etc/init.d/nscd restart
   4. Verificați configurarea prin rularea comenzilor:
    getent passwd <username-de-pe-swarm>
    id <username-de-pe-swarm>
    apt-get install finger
    finger <username-de-pe-swarm>

    unde <username-de-pe-swarm> este numele vostru de utilizator de pe swarm.cs.pub.ro.

   5. Pentru autentificarea utilizatorilor prin LDAP trebuie configurat corespunzător PAM. L-ați configurat (în cadrul pachetului libpam-ldap la instalarea pachetului libnss-ldap. Verificați configurarea sa prin rularea comenzii
    cat /etc/pam_ldap.conf | grep -v '^#' | grep -v '^$'

    care trebuie să dea rezultatul

    base dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    uri ldaps://swarm.cs.pub.ro/
    ldap_version 3
    rootbinddn cn=admin,dc=swarm,dc=cs,dc=pub,dc=ro
    pam_password crypt
   6. Verificați configurarea corespunzătoare a fișierelor /etc/pam.d/common-account (account-required) și /etc/pam.d/common-auth (auth required) (e vorba de prezența pam_ldap.so:
    root@rsw-sysadmin-00:~# cat /etc/pam.d/common-account | grep -v '^#' | grep -v '^$'
    account	[success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore]	pam_unix.so 
    account	[success=1 default=ignore]	pam_ldap.so 
    account	requisite			pam_deny.so
    account	required			pam_permit.so
     
    root@rsw-sysadmin-00:~# cat /etc/pam.d/common-auth | grep -v '^#' | grep -v '^$'
    auth	[success=2 default=ignore]	pam_unix.so nullok_secure
    auth	[success=1 default=ignore]	pam_ldap.so use_first_pass
    auth	requisite			pam_deny.so
    auth	required			pam_permit.so
    • Schimbați utilizatorul în utilizatorul de pe swarm:
     su - <username-de-pe-swarm>
   7. Ca root activați modulul PAM mkhomedir pentru crearea home-ului utilizatorului la autentificare. Adăugați ca root, la finele fișierului /etc/pam.d/common-session, linia:
    session required    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
    • Schimbați utilizatorul în utilizatorul de pe swarm.cs.pub.ro:
     su - <username-de-pe-swarm>

     Observați crearea directorului home pentru utilizator.

   8. Adăugați cheia publică SSH de pe sistemul din laborator în contul utilizatorului nou creat.
    • Copiați cheia publică în fișierul .ssh/authorized_keys din home-ul utilizatorului.
   9. Verificați conectarea prin SSH:
    ssh -l <username-de-pe-swarm> -p 4<id-container>22 houdini.cs.pub.ro
 • RADIUS (discuție)

Use versioning

 • Gitolite (discuție)

Allow access from anywhere on any device

sesiuni/sysadmin/centralizare.1403002572.txt.gz · Last modified: 2014/06/17 13:56 by bpurcareata