Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:sysadmin:centralizare [2014/07/09 17:53]
razvan [Demo]
sesiuni:sysadmin:centralizare [2014/07/09 18:01]
razvan [Prefer text over binary]
Line 38: Line 38:
 * **Pe swarm** * **Pe swarm**
 *# Creați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și, dacă nu există, directorul {{{~/​public_html/​}}}. *# Creați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și, dacă nu există, directorul {{{~/​public_html/​}}}.
-*# Intrați în directorul {{{~/​git-repos/​}}} și creați repository-ul {{{workshop-blog.git}}}. Folosiți comanda:<​code bash>+*# Accesați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și creați, în cadrul acestui director, ​repository-ul {{{workshop-blog.git}}}. Folosiți comanda:<​code bash>
 git init --bare workshop-blog.git git init --bare workshop-blog.git
 </​code>​ </​code>​
-*# Intrați în directorul {{{~/​public_html/​}}} și creați ​directorul ​{{{workshop-blog/​}}}.+*# Accesați directorul {{{~/​public_html/​}}} și creați, în cadrul acestui director, subdirectorul ​{{{workshop-blog/​}}}:<code bash> 
 +mkdir public_html 
 +cd public_html 
 +mkdir workshop-blog 
 +</​code>​
 *#* Aici va fi publicat conținutul blog-ului. *#* Aici va fi publicat conținutul blog-ului.
 *#* Accesați, din browser, URL-ul {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}},​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe swarm. *#* Accesați, din browser, URL-ul {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}},​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe swarm.
sesiuni/sysadmin/centralizare.txt · Last modified: 2014/07/09 18:47 by razvan