Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:sysadmin:centralizare [2014/06/17 13:56]
bpurcareata
sesiuni:sysadmin:centralizare [2014/07/09 18:01]
razvan [Prefer text over binary]
Line 9: Line 9:
 </​html>​ </​html>​
  
-== Idei ==+== Idei și discuții==
  
 * Less is more. * Less is more.
 * Prefer text over binary. * Prefer text over binary.
 +** Wiki, repository
 +** File-based wikis
 * Centralize, backup and secure. * Centralize, backup and secure.
 +** Computer clusters
 +** iSCSI (Internet Small Computer System Interface), FiberChannel
 * Allow interconnection and interoperability. * Allow interconnection and interoperability.
 +** LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 +** RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
 * Use versioning. * Use versioning.
 +** Gitolite - authorization layer on top of Git
 * Allow access from anywhere on any device. * Allow access from anywhere on any device.
 +** Dropbox - vedeți exercițiul 7 din [[:​sesiuni:​sysadmin:​eficienta#​demo-uri|demo-urile sesiunii de Eficiență]].
 +** Web, DAV (Distributed Authoring and Versioning),​ e-mail, LDAP
  
 == Demo == == Demo ==
  
-* **Înainte de toate**: Copiați perechea de chei SSH din contul vostru de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}} local:<​code bash> 
-scp <​username-de-pe-swarm>​@swarm.cs.pub.ro:​.ssh/​id_rsa* ~/.ssh/ 
-</​code>​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este utilizatorul vostru de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}. 
  
 === Prefer text over binary === === Prefer text over binary ===
  
-Wiki, repository (discuție) +Obiective: 
-File-based wikis (demo Răzvan) +** Configurarea ​un blog/site bazat pe [[https://​github.com/​mojombo/​jekyll/​|jekyll]] pe swarm. 
-Configurați ​un blog/site bazat pe [[https://​github.com/​mojombo/​jekyll/​|jekyll]] pe swarm. +** Publicarea conținutului unui repository printr-un [[http://​git-scm.com/​book/​en/​Customizing-Git-Git-Hooks|hook Git]]. 
-***Pe swarm**, creați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și, dacă nu există, directorul {{{~/​public_html/​}}}. + 
-*# Intrați în directorul {{{~/​git-repos/​}}} și creați repository-ul {{{workshop-blog.git}}}. Folosiți comanda:<​code bash>+**Pe swarm** 
 +*# Creați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și, dacă nu există, directorul {{{~/​public_html/​}}}. 
 +*# Accesați directorul {{{~/​git-repos/​}}} și creați, în cadrul acestui director, ​repository-ul {{{workshop-blog.git}}}. Folosiți comanda:<​code bash>
 git init --bare workshop-blog.git git init --bare workshop-blog.git
 </​code>​ </​code>​
-#*#* Conținutul repository-ului (blog-ul) va fi publicat printr-un [[http://​git-scm.com/​book/​en/​Customizing-Git-Git-Hooks|hook Git]]. +*# Accesați directorul {{{~/​public_html/​}}} și creați, în cadrul acestui director, subdirectorul ​{{{workshop-blog/​}}}:<code bash> 
-*# Intrați în directorul {{{~/​public_html/​}}} și creați ​directorul ​{{{workshop-blog/​}}}.+mkdir public_html 
 +cd public_html 
 +mkdir workshop-blog 
 +</​code>​
 *#* Aici va fi publicat conținutul blog-ului. *#* Aici va fi publicat conținutul blog-ului.
 *#* Accesați, din browser, URL-ul {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}},​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe swarm. *#* Accesați, din browser, URL-ul {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}},​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe swarm.
-*# Creați fișierul {{{~/​git-repos/​workshop-blog.git/​hooks/​post-receive}}} cu fișierul ​de mai jos (dacă fișierul există, suprascrieți-i conținutul;​ fișierul {{{post-receive.sample}}} nu are o legătură directă cu {{{post-receive}}}):<​code bash post-receive>​+*# Creați fișierul {{{~/​git-repos/​workshop-blog.git/​hooks/​post-receive}}} cu conținutul ​de mai jos (dacă fișierul există, suprascrieți-i conținutul;​ fișierul {{{post-receive.sample}}} nu are o legătură directă cu {{{post-receive}}}):<​code bash post-receive>​
 #!/bin/bash #!/bin/bash
  
Line 62: Line 73:
 chmod a+x ~/​git-repos/​workshop-blog.git/​hooks/​post-receive chmod a+x ~/​git-repos/​workshop-blog.git/​hooks/​post-receive
 </​code>​ </​code>​
-***Pe sistemul local** ​creați un repository {{{workshop-blog.git}}}:<​code bash>+* **Pe sistemul local** 
 +*# Creați un repository {{{workshop-blog.git}}}:<​code bash>
 git init workshop-blog.git git init workshop-blog.git
 git config --global user.name "​Prenume Nume" git config --global user.name "​Prenume Nume"
Line 70: Line 82:
 *#* Substituiți "​Prenume Nume" si "​email@nomail.me"​ cu datele proprii. *#* Substituiți "​Prenume Nume" si "​email@nomail.me"​ cu datele proprii.
 *# Descărcați această [[http://​swarm.cs.pub.ro/​~razvan/​start-jekyll.zip|arhivă]],​ decomprimați fișierul arhivă și copiați conținutul acestuia (**NU** și directorul {{{start-jekyll}}},​ **DOAR** conținutul său) în directorul creat ({{{workshop-blog.git}}}). *# Descărcați această [[http://​swarm.cs.pub.ro/​~razvan/​start-jekyll.zip|arhivă]],​ decomprimați fișierul arhivă și copiați conținutul acestuia (**NU** și directorul {{{start-jekyll}}},​ **DOAR** conținutul său) în directorul creat ({{{workshop-blog.git}}}).
-*#* În urma copierii directorul trebuie să aibă o structură similară celei de [[https://github.com/mojombo/jekyll/wiki/usage|aici]]. +*#* În urma copierii directorul trebuie să aibă o structură similară celei de [[http://jekyllrb.com/docs/structure/|aici]]. 
-*# Configurați fișierele adăugate pentru a referi username-ul și URL-ul propriu blog-ului vostru.+*# Actualizați informațiile din fișierele adăugate pentru a referi username-ul și URL-ul propriu blog-ului vostru.
 *#* Pentru a verifica dacă ați modificat peste tot, folosiți comanda: <code bash> *#* Pentru a verifica dacă ați modificat peste tot, folosiți comanda: <code bash>
 grep -nriH razvan . grep -nriH razvan .
 </​code>​ </​code>​
-*# În subdirectorul {{{_posts/​}}} al repository-ului creați fișierul {{{2013-07-03-first-post.markdown}}} cu un conținut similar celui de mai jos: +*# În subdirectorul {{{_posts/​}}} al repository-ului creați fișierul {{{2014-06-18-first-post.markdown}}} cu un conținut similar celui de mai jos:<​code bash 2014-06-18-first-post.markdown>​
- +
-<code bash 2013-07-03-first-post.markdown>​+
 --- ---
 layout: post layout: post
-date: 2013-07-03 +date: 2014-06-18 
-title: Wednesday, ​July 32013+title: Wednesday, ​June 182014
 --- ---
  
-Eat good+I never make mistakes
-Live well+I thought I did once
-Die young. +But I was wrong.
-* Have a good looking corpse.+
 </​code>​ </​code>​
 *# Verificați că vă aflați în repository (folosiți comanda {{{pwd}}}). Adăugați conținutul în repository:<​code bash> *# Verificați că vă aflați în repository (folosiți comanda {{{pwd}}}). Adăugați conținutul în repository:<​code bash>
Line 100: Line 109:
 git push origin master git push origin master
 </​code>​ </​code>​
-*#* Ori de câte ori vreți să propagați schimbările efectuate în repository, folosiți ​comanda:<​code bash> +*#* Ori de câte ori vreți să propagați schimbările efectuate în repository, folosiți ​această comandă. 
-git push origin master +* Verificați publicarea informațiilor prin accesarea, din browser, a URL-ului {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}}.
-</​code>​ +
-*#* Verificați publicarea informațiilor prin accesarea, din browser, a URL-ului {{{http://​swarm.cs.pub.ro/​~<​username-de-pe-swarm>/​workshop-blog/​}}}+
-*# În subdirectorul {{{posts/​}}} al repository-ului creați un fișier nou ({{{2013-07-03-second-post.markdown}}}) și publicați conținutul pe blog.+
  
 === Centralize, backup and secure === === Centralize, backup and secure ===
  
-Computer clusters (discuție) +Obiective 
-* NFS (iSCSI, FiberChannel) +** Dorim să instalăm un server NFS **in containerul LXC**. 
-** Folosiți contul de root pentru instalare, configurare și folosire NFS.+** Urmărim să partajăm directoare cu colegii prin NFS. 
 + 
 +* NFS 
 +** Folosiți contul de **root** pentru instalare, configurare și folosire NFS.
 *# Instalați serverul de NFS:<​code bash> *# Instalați serverul de NFS:<​code bash>
 apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind
 </​code>​ </​code>​
 *# Creați un director {{{/​home/​student/​export/​}}} pe care să îl partajați prin NFS. *# Creați un director {{{/​home/​student/​export/​}}} pe care să îl partajați prin NFS.
-*#* Pentru a partaja, adăugați, ca root, linia de mai jos în fișierul {{{/​etc/​exports}}}:<​code>​+*#* Pentru a partaja, adăugați linia de mai jos în fișierul {{{/​etc/​exports}}}:<​code>​
 /​home/​student/​export *(rw,​sync,​no_subtree_check) /​home/​student/​export *(rw,​sync,​no_subtree_check)
 </​code>​ </​code>​
Line 124: Line 133:
 exportfs exportfs
 </​code>​ </​code>​
-*#* La urgență reporniți serverul NFS<code bash>+*#* Dacă apar probleme pe parcurs, ​reporniți serverul NFS<code bash>
 /​etc/​init.d/​nfs-kernel-server restart /​etc/​init.d/​nfs-kernel-server restart
 </​code>​ </​code>​
Line 134: Line 143:
 ip a s ip a s
 </​code>​ pentru a afla adresa IP proprie pe care să o comunici colegilor. </​code>​ pentru a afla adresa IP proprie pe care să o comunici colegilor.
-*#* Este vorba de adresa interfeței {{{eth0}}} sau {{{eth1}}}.+*#* Este vorba de adresa interfeței {{{eth0}}}.
 *#* Verificați conectivitatea folosind:<​code bash> *#* Verificați conectivitatea folosind:<​code bash>
 ping <​IP-stanga>​ ping <​IP-stanga>​
 ping <​IP-dreapta>​ ping <​IP-dreapta>​
 </​code>​ </​code>​
-*# Creați, editați, ștergeți fișiere din directoarele montate.+Verificați că puteți creaedita și șterge ​fișiere din directoarele montate, iar aceste modificări sunt vizibile și pentru colegii voștri.
  
 === Allow interconnection and interoperability === === Allow interconnection and interoperability ===
  
-E-mail (demo Răzvan)+Obiective 
 +** Dorim să exemplificăm folosirea ''​ldapsearch''​ pentru interogarea de informații LDAP. 
 +** Dorim să activăm autentificarea prin LDAP pentru pagina de wiki configurată în [[:​sesiuni:​sysadmin:​automatizare#​demo|sesiunea de eficiență]]. 
 +** Urmărim să configurăm **containerul LXC** să realizeze autentificarea prin LDAP. 
 +*** Pentru aceasta trebuie configurat sistemul de login (prin intermediul [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pluggable_authentication_module|PAM]]să folosească LDAP. 
 * LDAP * LDAP
 ** Folosiți, pe **swarm**, comenzi de interogare LDAP:<​code>​ ** Folosiți, pe **swarm**, comenzi de interogare LDAP:<​code>​
-ldapsearch -LLL -x +ldapsearch -LLL -x # toate informațiile disponibile 
-ldapsearch -LLL -x uid +ldapsearch -LLL -x uid # UID-urile utilizatorilor 
-ldapsearch -LLL -x uid=razvan +ldapsearch -LLL -x uid=razvan # informații despre utilizatorul cu UID-ul ​razvan 
-ldapsearch -LLL -x sn=M* +ldapsearch -LLL -x sn=M* # informații despre utilizatori ai căror nume începe cu litera M 
-ldapsearch -LLL -x '​(&​(givenName=*a)(sn=M*))'​+ldapsearch -LLL -x '​(&​(givenName=*a)(sn=M*))' ​# idem + ai căror prenume se termina cu litera a
 </​code>​ </​code>​
 ** Pe instanța DokuWiki configurată în [[:​sesiuni:​sysadmin:​automatizare#​demo|sesiunea de eficiență]],​ configurați acces LDAP. ** Pe instanța DokuWiki configurată în [[:​sesiuni:​sysadmin:​automatizare#​demo|sesiunea de eficiență]],​ configurați acces LDAP.
-**Adăugați, în {{{~/​public_html/​dokuwiki/​conf/​local.php}}},​ conținutul de mai jos:<​code php dokuwiki-ldap.conf>+**Adăugați, în {{{~/​public_html/​dokuwiki/​conf/​local.php}}},​ conținutul de mai jos:<​code php>
 $conf['​authtype'​] = '​ldap';​ $conf['​authtype'​] = '​ldap';​
 $conf['​auth'​]['​ldap'​]['​port'​] = '​636';​ $conf['​auth'​]['​ldap'​]['​port'​] = '​636';​
Line 163: Line 177:
 $conf['​auth'​]['​ldap'​]['​version'​] = '​3';​ $conf['​auth'​]['​ldap'​]['​version'​] = '​3';​
 </​code>​ </​code>​
 +**# Verificați ca vă puteți autentifica pe dokuwiki folosind username-ul și parola de pe swarm.
 ** Autentificare Unix prin LDAP. ** Autentificare Unix prin LDAP.
-*** În continuare veți configura **containerul LXC** să realizeze autentificarea prin LDAP. +*** Toate comenzile următoare trebuie rulate în **containerul LXC**  
-**** Toate comenzile următoare trebuie rulate în **containerul LXC**  +**Folosiți container-ul LXC dedicat; conectați-vă ca {{{root}}}:<​code bash>
-**Folosiți container-ul LXC dedicat; conectați-vă ca {{{root}}}:<​code bash>+
 ssh -l root -p 4<​id-container>​22 houdini.grid.pub.ro ssh -l root -p 4<​id-container>​22 houdini.grid.pub.ro
 </​code>​ </​code>​
-*** Trebuie configurat sistemul de login (prin intermediul [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Pluggable_authentication_module|PAM]]) să folosească LDAP. 
 **# Instalați bibliotecile LDAP și aplicațiile de tip client:<​code bash> **# Instalați bibliotecile LDAP și aplicațiile de tip client:<​code bash>
 apt-get install ldap-utils apt-get install ldap-utils
 </​code>​ </​code>​
-**# Configurați în containerul LXC serverul de LDAP de pe swarm ca server implicit folosit de clienții LDAP. Editați fișierul {{{/​etc/​ldap/​ldap.conf}}} pentru a avea următorul conținut (nu uitați de {{{:set paste}}} în Vim): +**# Configurați în containerul LXC serverul de LDAP de pe swarm ca server implicit folosit de clienții LDAP. Editați fișierul {{{/​etc/​ldap/​ldap.conf}}} pentru a avea următorul conținut (nu uitați de {{{:set paste}}} în Vim):<​code ​bash>
-<​code>​+
 # LDAP Defaults # LDAP Defaults
 # #
Line 189: Line 201:
 TLS_REQCERT never TLS_REQCERT never
 </​code>​ </​code>​
-**# Verificați funcționarea conexiunii la serverul LDAP, folosind comanda {{{ldapsearch}}}:​ +**#Verificați funcționarea conexiunii la serverul LDAP, folosind comanda {{{ldapsearch}}}:<​code bash post-receive>
-<code bash>+
 ldapsearch -x -LLL uid=<​username-de-pe-swarm>​ ldapsearch -x -LLL uid=<​username-de-pe-swarm>​
 </​code>​ </​code>​
-*#* {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}.+**#* {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}.
 **# Pentru configurarea NSS (//Name Service Switch//), trebuie instalat și configurat pachetul {{{libnss-ldap}}}. Instalați pachetul {{{libnss-ldap}}} și opțiunile:<​code bash> **# Pentru configurarea NSS (//Name Service Switch//), trebuie instalat și configurat pachetul {{{libnss-ldap}}}. Instalați pachetul {{{libnss-ldap}}} și opțiunile:<​code bash>
 apt-get install libnss-ldap apt-get install libnss-ldap
Line 200: Line 211:
 Distinguished name of the search base: dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro Distinguished name of the search base: dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro
 LDAP version to use: 3 LDAP version to use: 3
 +Does the LDAP database require login?: No
 +Special LDAP privileges for root?: Yes
 +Make the configuration file readable/​writable by its owner only?: No
 LDAP account for root: cn=admin,​dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro LDAP account for root: cn=admin,​dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro
 LDAP account password: TODO LDAP account password: TODO
Line 205: Line 219:
 LDAP administrative password: TODO LDAP administrative password: TODO
 </​code>​ </​code>​
-**#* Vă spune Răzvan ​răspunsul la {{{TODO}}}. +**#* Vă spune Bogdan ​răspunsul la {{{TODO}}}. 
-**# Verificați ​configurarea ​corespunzătoare, ​prin rularea comenzii<​code bash>+**# Verificați ​că ați configurat ​corespunzător prin rularea comenzii<​code bash>
 cat /​etc/​libnss-ldap.conf ​ | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​ cat /​etc/​libnss-ldap.conf ​ | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​
 </​code>​ și obținerea rezultatului<​code>​ </​code>​ și obținerea rezultatului<​code>​
Line 214: Line 228:
 rootbinddn cn=admin,​dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro rootbinddn cn=admin,​dc=swarm,​dc=cs,​dc=pub,​dc=ro
 </​code>​ </​code>​
-**# Configurați în {{{/​etc/​nsswitch.conf}}} intrările {{{passwd}}},​ {{{group}}} și {{{shadow}}}:<​code>​+**# Configurați în {{{/​etc/​nsswitch.conf}}} intrările {{{passwd}}},​ {{{group}}} și {{{shadow}}}:<​code ​bash>
 passwd: ​        ​compat ldap passwd: ​        ​compat ldap
 group: ​         compat ldap group: ​         compat ldap
 shadow: ​        ​compat ldap shadow: ​        ​compat ldap
 </​code>​ </​code>​
-**#Reporniți daemonul {{{nscd}}}:<​code>​+**# Reporniți daemonul {{{nscd}}}:<​code ​bash>
 /​etc/​init.d/​nscd restart /​etc/​init.d/​nscd restart
 </​code>​ </​code>​
-**# Verificați configurarea prin rularea comenzilor:<​code>​+**#Verificați configurarea prin rularea comenzilor:<​code ​bash>
 getent passwd <​username-de-pe-swarm>​ getent passwd <​username-de-pe-swarm>​
 id <​username-de-pe-swarm>​ id <​username-de-pe-swarm>​
 apt-get install finger apt-get install finger
 finger <​username-de-pe-swarm>​ finger <​username-de-pe-swarm>​
-</​code>​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}.+</​code>​ unde {{{<​username-de-pe-swarm>​}}} este numele vostru de utilizator de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}. Toate aceste comenzi ar trebui sa întoarcă informații despre user-ul vostru de pe swarm.
 **# Pentru autentificarea utilizatorilor prin LDAP trebuie configurat corespunzător {{{PAM}}}. L-ați configurat (în cadrul pachetului {{{libpam-ldap}}} la instalarea pachetului {{{libnss-ldap}}}. Verificați configurarea sa prin rularea comenzii<​code bash> **# Pentru autentificarea utilizatorilor prin LDAP trebuie configurat corespunzător {{{PAM}}}. L-ați configurat (în cadrul pachetului {{{libpam-ldap}}} la instalarea pachetului {{{libnss-ldap}}}. Verificați configurarea sa prin rularea comenzii<​code bash>
 cat /​etc/​pam_ldap.conf ​ | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​ cat /​etc/​pam_ldap.conf ​ | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​
Line 237: Line 251:
 pam_password crypt pam_password crypt
 </​code>​ </​code>​
-**# Verificați configurarea corespunzătoare a fișierelor {{{/​etc/​pam.d/​common-account}}} ({{{account-required}}}) și {{{/​etc/​pam.d/​common-auth}}} ({{{auth required}}}) (e vorba de prezența {{{pam_ldap.so}}}:<​code bash>+**# Verificați configurarea corespunzătoare a fișierelor {{{/​etc/​pam.d/​common-account}}} ({{{account required}}}) și {{{/​etc/​pam.d/​common-auth}}} ({{{auth required}}}) (e vorba de prezența {{{pam_ldap.so}}}):<code bash>
 root@rsw-sysadmin-00:​~#​ cat /​etc/​pam.d/​common-account | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​ root@rsw-sysadmin-00:​~#​ cat /​etc/​pam.d/​common-account | grep -v '​^#'​ | grep -v '​^$'​
 account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore] pam_unix.so ​ account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore] pam_unix.so ​
Line 249: Line 263:
 auth requisite pam_deny.so auth requisite pam_deny.so
 auth required pam_permit.so auth required pam_permit.so
-</​code>​ 
-**#* Schimbați utilizatorul în utilizatorul de pe swarm:<​code>​ 
-su - <​username-de-pe-swarm>​ 
 </​code>​ </​code>​
 **# Ca **root** activați modulul PAM {{{mkhomedir}}} pentru crearea home-ului utilizatorului la autentificare. Adăugați ca root, la finele fișierului {{{/​etc/​pam.d/​common-session}}},​ linia:<​code>​ **# Ca **root** activați modulul PAM {{{mkhomedir}}} pentru crearea home-ului utilizatorului la autentificare. Adăugați ca root, la finele fișierului {{{/​etc/​pam.d/​common-session}}},​ linia:<​code>​
 session required ​       pam_mkhomedir.so skel=/​etc/​skel/​ umask=0022 session required ​       pam_mkhomedir.so skel=/​etc/​skel/​ umask=0022
 </​code>​ </​code>​
-**#Schimbați utilizatorul în utilizatorul de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}:<​code>​+**# Schimbați utilizatorul în utilizatorul de pe {{{swarm.cs.pub.ro}}}:<​code>​
 su - <​username-de-pe-swarm>​ su - <​username-de-pe-swarm>​
 </​code>​ Observați crearea directorului home pentru utilizator. </​code>​ Observați crearea directorului home pentru utilizator.
 **# Adăugați cheia publică SSH de pe sistemul din laborator în contul utilizatorului nou creat. **# Adăugați cheia publică SSH de pe sistemul din laborator în contul utilizatorului nou creat.
 **#* Copiați cheia publică în fișierul {{{.ssh/​authorized_keys}}} din home-ul utilizatorului. **#* Copiați cheia publică în fișierul {{{.ssh/​authorized_keys}}} din home-ul utilizatorului.
-**Verificați conectarea prin SSH:<​code>​+** Verificați conectarea prin SSH de pe sistemul din laborator:<​code>​
 ssh -l <​username-de-pe-swarm>​ -p 4<​id-container>​22 houdini.cs.pub.ro ssh -l <​username-de-pe-swarm>​ -p 4<​id-container>​22 houdini.cs.pub.ro
 </​code>​ </​code>​
-* RADIUS (discuție) 
- 
-=== Use versioning === 
-* Gitolite (discuție) 
- 
-=== Allow access from anywhere on any device === 
-* Dropbox 
-** Vedeți exercițiul 7 din [[:​sesiuni:​sysadmin:​eficienta#​demo-uri|demo-urile sesiunii de Eficiență]]. 
-* web, DAV, e-mail, LDAP (discuție) 
sesiuni/sysadmin/centralizare.txt · Last modified: 2014/07/09 18:47 by razvan