Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:sysadmin:backup [2014/06/16 19:54]
razvan [Backup la distanță (rsync)]
sesiuni:sysadmin:backup [2014/07/07 19:19]
razvan [Demo]
Line 31: Line 31:
 ** ''<​port>''​ este de forma ''​4<​id_container>​22''​ ** ''<​port>''​ este de forma ''​4<​id_container>​22''​
 ** Pentru a afla id-ul container-ului accesati [[:​sesiuni:​sysadmin#​participanti|pagina cu participanți]] ** Pentru a afla id-ul container-ului accesati [[:​sesiuni:​sysadmin#​participanti|pagina cu participanți]]
-** **Atenție**:​ Conectarea se face de pe swarm, pentru că acolo aveți cheia privată.+
 === MySQL Backup === === MySQL Backup ===
  
Line 159: Line 159:
 *** Vă autentificați folosind contul de pe {{{cs.curs.pub.ro}}}. *** Vă autentificați folosind contul de pe {{{cs.curs.pub.ro}}}.
 # Backup prin SSH # Backup prin SSH
-#* Autentificați-vă pe **sistemul remote** (''​houdini.cs.pub.ro''​) și creați directorul ''​~/​documents.backup'':​ <code bash>+#* Autentificați-vă pe **containerul LXC** (''​houdini.cs.pub.ro''​) și creați directorul ''​~/​documents.backup'':​ <code bash>
 mkdir ~/​documents.backup mkdir ~/​documents.backup
 </​code>​ </​code>​
-#* Deconectati-va de pe **sistemul remote**.+#* Deconectati-va de pe **containerul LXC**.
 #* Pe **sistemul local**, faceți backup la fișierele locale din directorul ''​~/​documents/'':​ <code bash> #* Pe **sistemul local**, faceți backup la fișierele locale din directorul ''​~/​documents/'':​ <code bash>
 rsync -zadv --delete --rsh='​ssh -p<​port>'​ ~/​documents/​ root@houdini.cs.pub.ro:​~/​documents.backup rsync -zadv --delete --rsh='​ssh -p<​port>'​ ~/​documents/​ root@houdini.cs.pub.ro:​~/​documents.backup
Line 172: Line 172:
 #** Verificați dacă backup-ul s-a realizat cu succes; conectați-vă prin SSH și verificați conținutul directorului. #** Verificați dacă backup-ul s-a realizat cu succes; conectați-vă prin SSH și verificați conținutul directorului.
 # Daemon # Daemon
-#* Pe **sistemul remote**, creați fișierul de configurare al daemonului rsync, ///​etc/​rsyncd.conf//:​ <code rsync /​etc/​rsyncd.conf>​+#* Pe **containerul LXC**, creați fișierul de configurare al daemonului rsync, ///​etc/​rsyncd.conf//:​ <code rsync /​etc/​rsyncd.conf>​
 [docs] [docs]
     uid = root     uid = root
sesiuni/sysadmin/backup.txt · Last modified: 2014/07/07 19:19 by razvan