Backup

Idei

 • De ce avem nevoie de Backup și de Restore
 • Tipuri de backup și cum se pretează pe o anumită situație
 • Versionare
 • Rsync

Demo

 • În cadrul tutorialului veți lucra pe două mașini: pe serverul swarm.cs.pub.ro și pe containerul LXC
 • Swarm:
  • Conectarea se face prin ssh:
   ssh <user>@swarm.cs.pub.ro
  • Atenție: atât în exemplul de mai sus, cât și în restul tutorialului <user> trebuie înlocuit cu userul de swarm aferent fiecărui student.
   • Dacă nu aveați cont creat pe swarm.cs.pub.ro, ați primit detalii legate de accesarea contului pe e-mail.
 • Container LXC:
  • Conectarea se face prin ssh:
   ssh -p <port> root@houdini.cs.pub.ro
  • <port> este de forma 4<id_container>22
  • Pentru a afla id-ul container-ului accesati pagina cu participanți

MySQL Backup

 • Conectați-vă prin SSH la containerul LXC și creați un director mysql.backup în home-ul utilizatorului vostru:
  mkdir ~/mysql.backup
 • Pe serverul koala.cs.pub.ro este accesibilă următoarea bază de date (“accesibilă” înseamnă că puteți folosi un client MySQL pentru acces - vom folosi, în acest sens, comanda mysqldump – vedeți mai jos):
  • Host: koala.cs.pub.ro
  • User: workshop
  • Parolă: w0rksh)P
  • Baza de date: swarm_boboc
 1. Backup
  • Pe containerul LXC, folosiți utilitarul mysqldump pentru a face backup în container la baza de date de pe koala:
   mysqldump -u workshop -p'w0rksh)P' -h koala.cs.pub.ro swarm_boboc > ~/mysql.backup/swarm_boboc.backup.sql
   • Puteți da copy-paste la comandă în terminal.
   • Daca nu va merge comanda de mai sus, instalati pachetul mysql-client: apt-get install mysql-client
   • Deschideți fișierul generat folosind vi sau nano și observați ce informații conține.

Backup local (rsync)

 • Pe sistemul local, (NU pe swarm.cs.pub.ro) creați, în home, directoarele workshop și backup:
  mkdir ~/workshop
  mkdir ~/backup
 1. Backup-ul unui fișier
  • Generați în directorul workshop/ un fișier de 100M:
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/file100M bs=1K count=100K
  • Faceți backup la fișierul din directorul workshop/ în directorul backup/:
   rsync -v ~/workshop/file100M ~/backup
   • Observați speedup-ul operației.
  • Verificați dacă backup-ul s-a realizat cu succes:
   ls -alh ~/backup
   • Rulați de mai multe ori și analizați output-ul fiecărei rulări.
   • Ce observați?
 2. Backup-ul unui director
  • Generați în directorul workshop/ un nou fișier de 10M și unul de 1M:
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/file10M bs=1K count=10K
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/file1M bs=1K count=1K
  • Faceți backup la întregul director workshop/ în directorul backup/:
   rsync -v ~/workshop/* ~/backup
   • Afișați fișierele din directorul backup:
    ls -alh ~/backup
   • Ce observați?
  • Adăugați parametrul -d lui rsync:
   rsync -dv ~/workshop/ ~/backup
   • Rulați de mai multe ori și analizați output-ul comenzilor.
   • Ce observați?
  • Creați un subdirector în directorul workshop/:
   mkdir ~/workshop/subdir
  • Generați un nou fișier de 20M:
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/subdir/file20M bs=1K count=20K
  • Rulați din nou backup-ul.
  • Afișați directorul backup/ și subdirectorul lui:
   ls -alh ~/backup ~/backup/subdir
  • Ce observați?
  • Realizați backup-ul recursiv (parametrul -r):
   rsync -rdv ~/workshop/ ~/backup
  • Afișați din nou directoarele.
 3. Backup diferențial
  • Apelați rsync cu parametrul -a:
   rsync -adv ~/workshop/ ~/backup
   • Parametrul -a trece rsync în modul de backup diferential.
   • Rulați din nou de mai multe ori.
   • Ce observați de data asta?
  • Adăugați un nou fișier, de data asta de 2M:
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/file2M bs=1K count=2K
  • Realizați backup-ul. Ce observați?
  • Adăugați 1K fișierului de 2M:
   dd if=/dev/urandom of=~/workshop/file2M bs=1K count=1 conv=notrunc
  • Faceți din nou backup. Ce observați?
   • Rulați din nou de mai multe ori.
 4. Compresie
  • Generați un nou fișier de 50M plin cu zerouri:
   dd if=/dev/zero of=~/workshop/file50M bs=1K count=50K
  • Faceți backup în directorul backup/.
  • Rețineți speedup-ul.
  • Modificați timpul de editare al fișierului ~/workshop/file50M:
   touch ~/workshop/file50M
  • Adăugați parametrul -z:
   rsync -zav ~/workshop/ ~/backup
  • Ce observați?
 5. Sincronizare completă
  • Afișați conținutul celor două directoare (~/workshop și ~/backup) și verificați că sunt identice:
   ls -alh ~/backup/ ~/workshop
  • Ștergeți din directorul workshop/ fișierul file1M:
   rm -f ~/workshop/file1M
  • Faceți din nou backup la folderul workshop.
   • Afișați din nou conținutul celor două directoare.
   • Ce observați?
  • Adăugați parametrul –delete:
   rsync -zadv --delete ~/workshop/ ~/backup
  • Afișați acum conținutul celor două directoare.

Backup la distanță (rsync)

 • Pe containerul LXC instalați pachestul rsync (dacă nu este instalat):
  apt-get install rsync
 • Pe sistemul local, în home, creați un director documents:
  mkdir ~/documents
 • Adăugați câteva fișiere în director:
  cd ~/documents
  • Folosiți documente din documentația de SO.
   • Vă autentificați folosind contul de pe cs.curs.pub.ro.
 1. Backup prin SSH
  • Autentificați-vă pe containerul LXC (houdini.cs.pub.ro) și creați directorul ~/documents.backup:
   mkdir ~/documents.backup
  • Deconectati-va de pe containerul LXC.
  • Pe sistemul local, faceți backup la fișierele locale din directorul ~/documents/:
   rsync -zadv --delete --rsh='ssh -p<port>' ~/documents/ root@houdini.cs.pub.ro:~/documents.backup
   • <port> este de forma 4<id_container>22.
   • Implicit rsync remote funcționează prin SSH, pe portul 22.
   • Parametrul --rsh este folosit pentru a specifica comanda de transport a datelor și portul.
   • Introduceți parola utilizatorului de pe swarm.cs.pub.ro.
   • Verificați dacă backup-ul s-a realizat cu succes; conectați-vă prin SSH și verificați conținutul directorului.
 2. Daemon
  • Pe containerul LXC, creați fișierul de configurare al daemonului rsync, /etc/rsyncd.conf:
   /etc/rsyncd.conf
   [docs]
     uid = root
     gid = root
     read only = no                        
     path = /root/documents.backup
  • Setați parametrul RSYNC_ENABLE din fișierul /etc/default/rsync pe true:
   RSYNC_ENABLE=true
  • Porniți daemonul de rsync:
   /etc/init.d/rsync start
  • Descărcați un nou fișier în directorul local ~/documents.
  • De pe sistemul local actualizați backup-ul:
   rsync -zadv --delete -e "ssh -p <port>" ~/documents/ root@houdini.cs.pub.ro::docs
  • <port> este de forma 4<id_container>22
  • Verificați dacă backup-ul s-a realizat cu succes.

Automatizare

 1. Script
  • Creați un script care realizează sincronizarea prin rsync:
   ~/backup.sh
   #!/bin/bash
    
   SERVER=houdini.cs.pub.ro
   PORT=<port>
   PARAMS="-zadv --delete"
   REMOTE_MODULE=docs
   BACKUP_DIR=~/documents/
    
   rsync $PARAMS -e "ssh -p $PORT" $BACKUP_DIR $SERVER::$REMOTE_MODULE 
   • Rulați scriptul și verificați dacă funcționează corespunzător
 2. Cron
  • Editați fișierul /etc/crontab local, ca root:
   sudo vim /etc/crontab
  • Introduceți o nouă intrare:
   0 0 * * * student /home/student/backup.sh
   • Job-ul de mai sus se rulează în fiecare zi la ora 00:00
   • student este utilizatorul cu care va rula scriptul
   • scriptul care realizează backup-ul
  • Pentru mai multe informații despre cron urmăriți acest tutorial.

Versionare (git)

 1. Crearea repository
  • Creați în home-ul de pe swarm directoarele ~/git-repos și ~/git-repos/apache2.git:
   mkdir -p ~/git-repos/apache2.git
  • Inițializați repository-ul:
   git --bare init ~/git-repos/apache2.git/
  • Afișați fișierele din repo:
   ls -alh ~/git-repos/apache2.git/
   • Ce observați?
 2. Adăugarea configurării apache în repository
  • Următoarele comenzi rulați-le în containerul lxc propriu
  • Inițializați un repo în directorul de configurare al apache2:
   git init /etc/apache2/
  • Adăugați toate fișierele din /etc/apache2/ în repository:
   cd /etc/apache2/
   git add *
  • Comiteți schimbările făcute:
   git commit -m "Initial apache2 configuration"
 3. Link-area repository-ului local cu unul remote
  • Crearea link-ului:
   git remote add origin <user>@swarm.cs.pub.ro:git-repos/apache2.git
   • <user> este numele vostru de utilizator de pe swarm.cs.pub.ro.
  • Updatați repository-ul remote:
   git push -u origin master
 4. Backup
  • Creați pe sistemul local, cu drept de root, directorul /etc/apache2:
   sudo su
   mkdir /etc/apache2
   cd /etc/apache2
   • Dacă directorul există, ștergeți-l
  • Clonați repository-ul remote în directorul nou creat:
   git clone <user>@swarm.cs.pub.ro:git-repos/apache2.git .
   • <user> este numele vostru de utilizator de pe swarm.cs.pub.ro.
  • Verificați că toate fișierele au fost aduse corect:
   ls -alh
 5. Editare fișiere
  • Configurați în containerul lxc apache să asculte cereri HTTP și pe portul 80 și pe 443:
   • Editați fișierul /etc/apache2/ports.conf
  • Verificați schimbările făcute:
   git diff
  • Adăugați fișierul în următorul commit:
   cd /etc/apache2
   git add ports.conf
  • Comiteți schimbările:
   git commit -m "Add port 443"
  • Sincronizați repository-urile:
   git push
 6. Actualizați backup-ul
  • În directorul local /etc/apache2/ aduceți fișierele modificate de pe repository.
   git pull --rebase
  • Verificați dacă fișierul ports.conf s-a actualizat

Extra

 1. Instalați în containerul lxc un server de mysql și importați fișierul ~/mysql.backup/swarm_boboc.backup.sql obținut în secțiunea MySQL Backup
 2. Ștergeți un fișier din directorul ~/workshop creat în secțiunea Backup Local
 3. Configurați cron să ruleze scriptul de backup în fiecare duminică noaptea, la ora 3.

Resurse

sesiuni/sysadmin/backup.txt · Last modified: 2014/07/07 19:19 by razvan