Automatizare

Demo

 1. r2e - RSS to Email
  • Acest exercițiu se va desfășura pe swarm.
  • Rulați comanda
   r2e
  • Pentru a adăuga o adresă nouă de mail, rulați
   r2e new <your email>
  • Acum, vom adăuga un feed de urmărit:
   r2e add 'http://www.zoso.ro/feed/'
   r2e add 'http://workshop.rosedu.org/2014/feed.php?mode=list&linkto=diff&content=diff'
  • Pentru prima rulare, vom folosit un parametru special:
   r2e run --no-send
  • Pentru a primi feed-ul, se rulează
   r2e run
  • Pentru a automatizare, vom folosi crontab:
   crontab -e
  • Adaugam o linie:
   0 * * * * /usr/bin/r2e run
  • Dacă vrem să ștergem un feed din listă, rulăm
   r2e list
  • Apoi
   r2e delete <numărul corespunzător feed-ului>
 2. Make better use of your prompt
  • Exercițiul se va desfășura pe mașina locală.
  • Variabila PS1 conține formatarea prompt-ului. Pentru început, vom configura un prompt RedHat-like. Scrieți în terminal:
   PS1="[\u@\h \W]\\$ "
   • De ce este important să știm mereu cu ce user suntem logați, pe ce host și în ce director?
  • Add a bit of color:
   PS1="\[\033[0;31m\][\u@\h \W]\\$"
  • Organizat pe mai multe linii:
   PS1="[\[\033[32m\]\w]\[\033[0m\]\n\[\033[1;36m\]\u\[\033[1;33m\]-> \[\033[0m\]"
  • Alte informații utile, cum ar fi numărul de fișiere din directorul curent și dimensiunea acestora:
   PS1="[\w \u@\h: \$(/bin/ls -1 | /usr/bin/wc -l | /bin/sed 's: ::g') files \$(/bin/ls -lah | /bin/grep -m 1 total | /bin/sed 's/total //')] " 
  • Un alt prompt util e cel care afișează numărul de job-uri din fundal:
   PS1="\[\e[1;32m\]\u@\H:\[\e[m\] \[\e[1;37m\]\w\[\e[m\]\n\[\e[1;33m\]hist:\! \[\e[0;33m\] \[\e[1;31m\]jobs:\j \$\[\e[m\] "
  • Pentru a face schimbarea permanantă, adăugăm linia copiată mai sus în ~/.bashrc.
   vim ~/.bashrc
   • Ca să încărcați schimbările în shell-ul curent folosiți comanda:
    source ~/.bashrc
  • Modificarea prompt-ului nu trebuie să fie mereu făcută printr-un oneliner înghesuit; se pot scrie funcții. Adăugați următorul cod în ~/.bashrc:
   function myps1 {
     local WHITE="\[\033[1;37m\]"
     local LIGHT_BLUE="\[\033[1;34m\]"
     local CYAN="\[\033[1;36m\]"
     local YELLOW="\[\033[1;33m\]"
     local NO_COLOUR="\[\033[0m\]"
     local RED="\[\033[1;31m\]"
     local prompt_color=$WHITE
     [ $UID -eq 0 ] && prompt_color=$RED
    
     case $TERM in
       xterm*|rxvt*)
         TITLEBAR='\[\033]0;\u@\h:\w\007\]'
         ;;
       *)
         TITLEBAR=""
         ;;
     esac
    
     PS1="$TITLEBAR\
   $prompt_color\u@\h:\
   $WHITE\w \
   $CYAN("'`ls -1 | wc -l`'" files)\
   ${CYAN}"'`j=$(jobs | wc -l); test $j -gt 0 && echo -n " (jobs: $j)"`'"
   ${prompt_color}\\$ \
   $NO_COLOUR"
   }
    
   myps1
   • Ca să încărcați schimbările în shell-ul curent folosiți comanda:
    source ~/.bashrc
  • Pentru mai multe opțiuni de configurare, folosiți man bash și căutați după prompting.
 3. SSH Aliases
  • Exercițiul se va desfășura pe mașina locală.
  • Duceți-vă în directorul de configurare ssh:
   cd ~/.ssh
  • Dacă nu există, creați fișierul config
   vim config
  • Introduceți următoarele linii:
   Host container
   <TAB> HostName houdini.cs.pub.ro
   <TAB> User root
   <TAB> Port 4<id_container>22
   • <TAB> = o apăsare a tastei TAB, nu scriere literală
  • Salvați și ieșiti. Acum încercați să vă conectați pe container:
   ssh container
  • Pe lângă o conexiune ssh normală, aceste scurtături merg și pentru scp. Pe sistemul local, rulați:
   touch example-file
   scp example-file container:/root
  • O listă cu toate opțiunile oferite de config poate fi găsită tastând man ssh_config.
 4. Scheduled update
  • Rulați comenzile de mai jos pe container, ca root.
  • Creați un director numit bin (în home-ul vostru) și apoi un fișier numit system-update (în folderul bin) în care să copiați următoarele linii:
   #!/bin/bash
    
   /usr/bin/apt-get clean && /usr/bin/apt-get autoclean && /usr/bin/apt-get -y autoremove && \
   	/usr/bin/apt-get update && /usr/bin/apt-get -y upgrade && /usr/bin/apt-get -y dist-upgrade && \
   	/usr/bin/apt-get clean && /usr/bin/apt-get autoclean && /usr/bin/apt-get -y autoremove
  • Pentru a putea rula scriptul, va trebui să aveți drept de execuția asupra lui:
   chmod +x system-update
  • Acum, vom automatiza cu ajutorul crontab
   vim /etc/crontab
  • Adăugați linia
   0 18 * * sun root /root/bin/system-update
  • De ce este util de automatizat acest task?

Expect

 1. Exercitiul acesta se va desfasura pe sistemul local.
  • Instalati urmatoarele pachete: expect, expect-dev
  • Rulati comanda autoexpect
  • Se va lansa un script care inregistreaza comenzile pe care le dati.
  • Logati-va pe swarm.cs.pub.ro cu contul vostru, dupa care dati comanda ls si cd documents.backup.
  • Iesiti de pe swarm.cs.pub.ro si apasati iar comanda exit. (o sa va apara un mesaj care va anunta ca s-a incheiat inregistrarea si s-a creat script.exp)
  • Rulati scriptul creat. Ce observati?
  • Editati script.exp. Stergeti liniile urmatoare
   expect -exact "\r
   Last login: Tue Jul 16 18:14:14 2013 from 141.85.226.36\r\r
   ^[\]0;<username-ul vostru>@swarm: ~^G<username-ul vostru>@swarm:~\$ "

   si adaugati urmatoarea:

   expect "<username-ul vostru@swarm:"
  • Rulati din nou script.exp
  • Ce observati?

Extra

 1. Your own Wiki
  • Exercițiul se desfășoară pe swarm.
  • Clonați următorul repository în home:
   git clone http://koala.cs.pub.ro/git/admin-public.git
  • În home-ul utilizatorului, creați directoarele ~/public_html și ~/public_html/dokuwiki:
   mkdir -p ~/public_html/dokuwiki
  • Reveniți la locația repository-ului clonat și rulați
   cd admin-public/dokuwiki/
  • În acest director, rulați
   ./dw-install ~/public_html/dokuwiki/ http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-2012-01-25a.tgz http://swarm.cs.pub.ro/~<username de pe swarm>/dokuwiki

   unde <username de pe swarm> = userul cu care vă logați pe swarm.

  • Duceți-vă în public_html și rulați
   chmod -R a+w dokuwiki/conf
   chmod -R a+w dokuwiki/data
  • După aceea, accesați din browser
   http://swarm.cs.pub.ro/~<username de pe swarm>/dokuwiki/install.php
  • Completați rubricile cerute și save.
  • Apoi, reveniți în folderul ~/admin-public/dokuwiki al repo-ului clonat și rulați
   ./dw-post-install /home/<username de pe swarm>/public_html/dokuwiki/ /~<username de pe swarm>/dokuwiki/
  • Accesați http://swarm.cs.pub.ro/~<username de pe swarm>/dokuwiki. All done!
  • Informații în plus aici.
 2. Creați un script care să verifice o dată la o oră dacă load-ul sistemului vostru este mai mare de 0.5. În caz afirmativ, scriptul vă va trimite un mail corespunzător.
  • Hint: folosiți Postfix ca server de mail.
 3. Modificați scriptul anterior pentru a monitoriza spațiul liber de pe disc.
sesiuni/sysadmin/automatizare.txt · Last modified: 2014/07/08 17:53 by razvan