Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:memory:2 [2013/07/09 15:47]
asendroiu [Stiva]
sesiuni:memory:2 [2013/07/09 16:05]
asendroiu [Virtual Memory. Stack]
Line 1: Line 1:
 += Virtual Memory. Stack =
 +* [[sesiuni:​memory:​| Back to workshop]]
 +* {{:​sesiuni:​memory:​session-02.pdf|Download slides}}
 +* {{:​sesiuni:​memory:​session-02-tasks.zip|Download tasks}}
 = Tasks = = Tasks =
-== Memoria ​Virtuala. Spațiul de adresă ==+ 
 +Rulați ''​make''​ pentru a compila sursele din directorul session-02-tasks. 
 + 
 +== Memoria ​Virtuală. Spațiul de adresă ==
   - Formatul ELF   - Formatul ELF
-    * Compilati programul ''​adr_space.c''​. ​Folosiți utilitarul ''​readelf''​ pentru a afisa informații despre secțiunile executabilului ''​adr_space''​. (Hint: man readelf, search: sections)+    * Folosiți utilitarul ''​readelf''​ pentru a afisa informații despre secțiunile executabilului ''​adr_space''​. (Hint: man readelf, search: sections)
     * Identificați secțiunile ''​.text'',​ ''​.rodata'',​ ''​.data''​ și ''​.bss''​. Observați diferențele în coloana ''​Type''​ între ''​.bss''​ și ''​.data''​. Ce înseamnă ele?     * Identificați secțiunile ''​.text'',​ ''​.rodata'',​ ''​.data''​ și ''​.bss''​. Observați diferențele în coloana ''​Type''​ între ''​.bss''​ și ''​.data''​. Ce înseamnă ele?
   - Secțiunile unui executabil   - Secțiunile unui executabil
sesiuni/memory/2.txt · Last modified: 2013/07/09 16:07 by asendroiu