Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:kernel:embedded [2012/07/12 16:41]
avoinescu [Tasks]
sesiuni:kernel:embedded [2012/07/12 16:42] (current)
avoinescu [Tasks]
Line 67: Line 67:
 Toate registrele pentru GPIO ale unui port se găsesc în aceeași locație, cu offset-i diferiți față de aceeași adresă de bază. Atât adresa de bază a fiecărui port cât și offset-ii pentru toți regiștrii se găsesc atât în datasheet cât și ca definiții în header-ele nucleului. Toate registrele pentru GPIO ale unui port se găsesc în aceeași locație, cu offset-i diferiți față de aceeași adresă de bază. Atât adresa de bază a fiecărui port cât și offset-ii pentru toți regiștrii se găsesc atât în datasheet cât și ca definiții în header-ele nucleului.
  
-Regiștrii se pot modifica direct cu %%__raw_writel%% sau cu biblioteca gpio. Biblioteca face în plus verificări de concurență,​ apoi apelează tot %%__raw_writel%%. Funcțiile puse la dispoziție sunt următoarele:​+3. Regiștrii se pot modifica direct cu %%__raw_writel%% sau cu biblioteca gpio. Biblioteca face în plus verificări de concurență,​ apoi apelează tot %%__raw_writel%%. Funcțiile puse la dispoziție sunt următoarele:​
   * int gpio_direction_input(unsigned gpio)   * int gpio_direction_input(unsigned gpio)
   * int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value), unde value este valoarea inițială.   * int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value), unde value este valoarea inițială.
Line 88: Line 88:
 </​code>​ </​code>​
  
 +  * Cele trei leduri sunt PA16, PA19, PE19
  
sesiuni/kernel/embedded.1342100470.txt.gz · Last modified: 2012/07/12 16:41 by avoinescu