This is an old revision of the document!


Introduction to Machine Learning and Neural Networks

Mentor: Tudor Berariu
tudorberariu@gmail.com

Overview

Workshopul va cuprinde o scurtă introducere în învățare automată și rețele neurale.

Obiectivul îl reprezintă înțelegerea conceptelor generale de învățare automată și a principiilor de funcționare a rețelelor neurale. Workshopul va alterna pastile teoretice (predare) cu sesiune hands-on pentru demonstrarea acelor concepte.

Format and Curriculum

Introducere în învățare automată (tipuri de probleme):

  1. Regresie lineară: exercițiu cu regresie lineară cu funcții polinomiale
  2. Regresie logistică: exercițiu cu regresie logistică
  3. Rețele feed-forward: introducere în PyTorch, exercițiu: antrenare rețea simplă pe Fashion-MNIST
  1. Rețele convoluționale: exercițiu: antrenarea unor rețele convoluționale pe același set de date;
  2. Exemple adversariale: exercițiu: construirea de exemple adversariale pentru rețelel antrenate anterior;

Goals

În urma acestui workshop un student va cunoaște:

  1. Concepte fundamentale despre învățare automată.
  2. Algoritmi pentru rezolvarea problemelor de regresie și clasificare cu modele lineare.
  3. Ce este și cum se antrenează o rețea neurală.
  4. Ce este o rețea convoluțională.

Registration

To be added.

sesiuni/introduction-to-machine-learning-and-neural-networks.1533994154.txt.gz · Last modified: 2018/08/11 16:29 by amacovei