This is an old revision of the document!


Introduction to Machine Learning and Neural Networks

Mentor: Tudor Berariu, email: tudorberariu@gmail.com

Overview

Workshopul va cuprinde o scurtă introducere în învățare automată și rețele neurale.

Obiectivul îl reprezintă înțelegerea conceptelor generale de învățare automată și a principiilor de funcționare a rețelelor neurale. Workshopul va alterna pastile teoretice (predare) cu sesiune hands-on pentru demonstrarea acelor concepte.

Format and Curriculum

 1. introducere în învățare automată (tipuri de probleme)
 2. regresie lineară
  1. > Exercițiu cu regresie lineară cu funcții polinomiale

(PAUZĂ)

 1. regresie logistică
  1. > Exercițiu cu regresie logistică
 2. rețele feed-forward
  1. > Introducere în PyTorch
  2. > Exercițiu: antrenare rețea simplă pe Fashion-MNIST

(PAUZĂ)

 1. rețele convoluționale
  1. > Exercițiu: antrenarea unor rețele convoluționale pe același set de date;
 2. exemple adversariale
  1. > Exercițiu: construirea de exemple adversariale pentru rețelel antrenate anterior;

Goals

În urma acestui workshop un student va cunoaște:

 1. concepte fundamentale despre învățare automată
 2. algoritmi pentru rezolvarea problemelor de regresie și clasificare cu modele lineare
 3. ce este și cum se antrenează o rețea neurală
 4. ce este o rețea convoluțională

Registration

To be added.

sesiuni/introduction-to-machine-learning-and-neural-networks.1533993913.txt.gz · Last modified: 2018/08/11 16:25 by amacovei