Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:introduction-to-machine-learning-and-neural-networks [2018/08/11 16:25]
amacovei [Introduction to Machine Learning and Neural Networks]
sesiuni:introduction-to-machine-learning-and-neural-networks [2018/08/15 15:44]
amacovei [Format and Curriculum]
Line 1: Line 1:
 == Introduction to Machine Learning and Neural Networks == == Introduction to Machine Learning and Neural Networks ==
-Mentor: Tudor Berariu, email: ​[[ tudorberariu@gmail.com|tudorberariu@gmail.com]]+Mentor: Tudor Berariu\\ 
 +[[tudorberariu@gmail.com|tudorberariu@gmail.com]]
 == Overview == == Overview ==
  
Line 9: Line 10:
 == Format and Curriculum == == Format and Curriculum ==
  
-  - introducere în învățare automată (tipuri de probleme) +Workshopul va fi tinut pe 27 si 29 August, incepand ​cu ora 9:00.\\ \\
-  - regresie lineară +
-     -> Exercițiu ​cu regresie lineară cu funcții polinomiale+
  
-(PAUZĂ) +Introducere în învățare automată ​(tipuri de probleme): 
- +  - Regresie lineară: exercițiu cu regresie ​lineară cu funcții polinomiale 
-  - regresie ​logistică +  Regresie logistică: exercițiu cu regresie logistică 
-     ​-> Exercițiu cu regresie logistică +  - Rețele feed-forward: introducere ​în PyTorchantrenare rețea simplă pe Fashion-MNIST 
-  - rețele feed-forward +  - Rețele convoluționale:​ antrenarea unor rețele convoluționale pe același set de date; 
-     -> Introducere ​în PyTorch +  - Exemple ​adversariale:​ construirea de exemple adversariale pentru rețelel antrenate anterior;
-     -> Exercițiu: ​antrenare rețea simplă pe Fashion-MNIST +
- +
-(PAUZĂ) +
- +
-  - rețele convoluționale +
-     -> Exercițiu: antrenarea unor rețele convoluționale pe același set de date; +
-  - exemple ​adversariale +
-     -> Exercițiu: construirea de exemple adversariale pentru rețelel antrenate anterior;+
  
 == Goals == == Goals ==
  
 În urma acestui workshop un student va cunoaște: În urma acestui workshop un student va cunoaște:
-  - concepte ​fundamentale despre învățare automată +  - Concepte ​fundamentale despre învățare automată. 
-  - algoritmi ​pentru rezolvarea problemelor de regresie și clasificare cu modele lineare +  - Algoritmi ​pentru rezolvarea problemelor de regresie și clasificare cu modele lineare. 
-  - ce este și cum se antrenează o rețea neurală +  - Ce este și cum se antrenează o rețea neurală. 
-  - ce este o rețea convoluțională+  - Ce este o rețea convoluțională.
  
 == Registration == == Registration ==
  
-To be added.+Click [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLScL8167MvsSc8osxta9yFyc-Pw4LoG9T76FhJvpPRVEoLZKrQ/​viewform?​usp=send_form|here]].
sesiuni/introduction-to-machine-learning-and-neural-networks.txt · Last modified: 2018/09/01 01:44 by amacovei