This is an old revision of the document!


Introduction to GPU computing

When and Where?

Sesiunea 1

Date Time Room
21 September 2013 10:00 - 20:00 EG304
22 September 2013 13:00 - 20:00 EG304

Sesiunea 2

Date Time Room
19 October 2013 10:00 - 20:00 EG304
20 October 2013 13:00 - 20:00 EG304

Presenter

Andrei Trandafir

Presentations

  • Se pot descărca de la adresa aceasta
  • Proiectul poate fi descărcat de aici

Prerequisites

  • noțiuni de bază de programare în C / C++
  • noțiuni de bază despre arhitectura unui sistem de calcul (CPU, RAM, GPU etc.)

Registration

sesiuni/gpu-comp.1382640851.txt.gz · Last modified: 2013/10/24 21:54 by mbarbulescu