Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sesiuni:algoritmica [2012/08/05 12:28]
gvoicu [Sesiuni]
sesiuni:algoritmica [2012/09/22 22:28] (current)
aburghelea [Prezentatori]
Line 27: Line 27:
 | Matei Popovici | 18 august | Comportament strategic în Sisteme Multi-Agent - un studiu de complexitate | | Matei Popovici | 18 august | Comportament strategic în Sisteme Multi-Agent - un studiu de complexitate |
 | Mugurel Ionuț Andreica | 25 august | Structuri de date simple și "​cool"​ pentru rezolvarea eficientă a problemelor | | Mugurel Ionuț Andreica | 25 august | Structuri de date simple și "​cool"​ pentru rezolvarea eficientă a problemelor |
-| Bogdan Andrei Teodor | 1 septembrie | Algoritmi folosiți în jocurile pe calculator | 
  
 Descrierea prezentatorilor poate fi vizualizată la [[../​Prezentatori#​algoritmica]] Descrierea prezentatorilor poate fi vizualizată la [[../​Prezentatori#​algoritmica]]
sesiuni/algoritmica.txt · Last modified: 2012/09/22 22:28 by aburghelea