Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:algoritmica [2012/07/06 12:35]
mbarbulescu [Orar]
sesiuni:algoritmica [2012/09/22 22:28] (current)
aburghelea [Prezentatori]
Line 2: Line 2:
  
 == Orar == == Orar ==
 +
 ^  Perioada ​ ^  Ora          ^  Sală  | ^  Perioada ​ ^  Ora          ^  Sală  |
-| 7 iulie - 1 septembrie | 10:00 - 14:00 |  ​To be decided ​ |+| 7 iulie - 1 septembrie | 10:00 - 14:00 |  ​EC002  |
  
 +Pe data de Sâmbătă, 21 iulie, workshop-ul se va susține in EG 106, la aceleași ore. Motivul este dat de faptul că toate sălile de curs din facultate sunt ocupate cu studenții care vor susține admiterea.
 +
 +Sâmbătă, 28 iulie, workshop-ul se va ține în sala EC 105, care e sala unde s-a ținut și primul workshop.
 +== Sesiuni ==
 +
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​interviuri|Importanța algoritmilor pentru problemele de la interviuri]]
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​hash| Probleme cu Hash-uri ]] 
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​pd | Programare Dinamica]]
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​grafuri | Algoritmi pe Grafuri]]
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​arbori | Algoritmi pe Arbori]]
 == Prezentatori == == Prezentatori ==
 +
 ^ Nume ^ Data       ^ Titlul Prezentării | ^ Nume ^ Data       ^ Titlul Prezentării |
 | Traian Rebedea | 7 iulie | Probleme de interviuri | | Traian Rebedea | 7 iulie | Probleme de interviuri |
Line 15: Line 27:
 | Matei Popovici | 18 august | Comportament strategic în Sisteme Multi-Agent - un studiu de complexitate | | Matei Popovici | 18 august | Comportament strategic în Sisteme Multi-Agent - un studiu de complexitate |
 | Mugurel Ionuț Andreica | 25 august | Structuri de date simple și "​cool"​ pentru rezolvarea eficientă a problemelor | | Mugurel Ionuț Andreica | 25 august | Structuri de date simple și "​cool"​ pentru rezolvarea eficientă a problemelor |
-| Bogdan Andrei Teodor | 1 septembrie | Algoritmi folosiți în jocurile pe calculator | 
  
 Descrierea prezentatorilor poate fi vizualizată la [[../​Prezentatori#​algoritmica]] Descrierea prezentatorilor poate fi vizualizată la [[../​Prezentatori#​algoritmica]]
-== Contact ​==+ 
 +== Organizatori Workshop ​== 
 * [[gvoicu@rosedu.org | Gabriel Voicu]] * [[gvoicu@rosedu.org | Gabriel Voicu]]
 * [[aburghelea@rosedu.org | Alexandru Burghelea]] * [[aburghelea@rosedu.org | Alexandru Burghelea]]
 +
 +
sesiuni/algoritmica.1341567334.txt.gz · Last modified: 2012/07/06 12:35 by mbarbulescu