Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sesiuni:algoritmica [2012/07/20 16:39]
gvoicu
sesiuni:algoritmica [2012/08/05 12:28]
gvoicu [Sesiuni]
Line 6: Line 6:
 | 7 iulie - 1 septembrie | 10:00 - 14:00 |  EC002  | | 7 iulie - 1 septembrie | 10:00 - 14:00 |  EC002  |
  
 +Pe data de Sâmbătă, 21 iulie, workshop-ul se va susține in EG 106, la aceleași ore. Motivul este dat de faptul că toate sălile de curs din facultate sunt ocupate cu studenții care vor susține admiterea.
 +
 +Sâmbătă, 28 iulie, workshop-ul se va ține în sala EC 105, care e sala unde s-a ținut și primul workshop.
 == Sesiuni == == Sesiuni ==
  
 # [[:​sesiuni:​algoritmica:​interviuri|Importanța algoritmilor pentru problemele de la interviuri]] # [[:​sesiuni:​algoritmica:​interviuri|Importanța algoritmilor pentru problemele de la interviuri]]
 # [[:​sesiuni:​algoritmica:​hash| Probleme cu Hash-uri ]]  # [[:​sesiuni:​algoritmica:​hash| Probleme cu Hash-uri ]] 
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​pd | Programare Dinamica]] 
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​grafuri | Algoritmi pe Grafuri]] 
 +# [[:​sesiuni:​algoritmica:​arbori | Algoritmi pe Arbori]]
 == Prezentatori == == Prezentatori ==
  
Line 30: Line 35:
 * [[gvoicu@rosedu.org | Gabriel Voicu]] * [[gvoicu@rosedu.org | Gabriel Voicu]]
 * [[aburghelea@rosedu.org | Alexandru Burghelea]] * [[aburghelea@rosedu.org | Alexandru Burghelea]]
- 
-== Slide-uri prezentări ==  
- 
-* Traian Rebedea - [[http://​www.slideshare.net/​TraianRebedea/​importana-algoritmilor-pentru-problemele-de-la-interviuri | Importanța algoritmilor pentru probleme de interviuri]] 
  
  
sesiuni/algoritmica.txt · Last modified: 2012/09/22 22:28 by aburghelea