Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:advanced-oop [2014/07/03 08:53]
mbarbulescu [Virtual Machine]
sesiuni:advanced-oop [2014/07/03 22:16] (current)
mbarbulescu [Virtual Machine]
Line 26: Line 26:
 == Virtual Machine == == Virtual Machine ==
  
-__**Se descarcă de [[http://​46.108.45.2/​oop-workshop-vm/​oop-vm-win7.7z|aici]] (link valabil 2 zile) sau de [[http://​s12.fastupload.ro/​download/​2b813d0e13fa459b85a67a0a5749bb4b/​53b4efbd/​ea264b5f329b0d71841788cbed4e2952.zip|aici]] (arhiva 7zip se afla intr-o arhiva zip)**__  +  ​* Se descarcă de [[http://​46.108.45.2/​oop-workshop-vm/​oop-vm-win7.7z|aici]] (link valabil 2 zile) sau de [[http://​s12.fastupload.ro/​download/​2b813d0e13fa459b85a67a0a5749bb4b/​53b4efbd/​ea264b5f329b0d71841788cbed4e2952.zip|aici]] (link valabil 3 zile) (ATENTIE: ​arhiva 7zip se afla intr-o arhiva zip, la cel de-al doilea link
- +  ​* ​Mașina virtuală vine cu Windows 7 instalat, .NET Framework 4.5 și Visual C# Express 2010.  
-Mașina virtuală vine cu Windows 7 instalat, .NET Framework 4.5 și Visual C# Express 2010.  +  ​* ​Pentru dezarhivare aveți nevoie de utilitarul [[http://​www.7-zip.org/​download.html|7zip]] în Windows. 
- +  ​* ​Mașina poate fi pornită cu [[http://​filehippo.com/​download_vmware_player/​14519/​|Vmware Player 5]] sau [[https://​my.vmware.com/​web/​vmware/​free#​desktop_end_user_computing/​vmware_player/​6_0|Vmware Player 6]]. Aveți grijă să bifați toate căsuțele la instalarea Vmwaare, pentru că altfel pot să apară probleme cu un installer ''​.msi''​.  
-Pentru dezarhivare aveți nevoie de utilitarul [[http://​www.7-zip.org/​download.html|7zip]] în Windows. +  ​* ​Verificați dacă nu cumva aveți deja instalat Vmware Player pe sistemele din sală. ​
- +
-Mașina poate fi pornită cu [[http://​filehippo.com/​download_vmware_player/​14519/​|Vmware Player 5]] sau [[https://​my.vmware.com/​web/​vmware/​free#​desktop_end_user_computing/​vmware_player/​6_0|Vmware Player 6]]. Aveți grijă să bifați toate căsuțele la instalarea Vmwaare, pentru că altfel pot să apară probleme cu un installer ''​.msi''​.  +
- +
-Verificați dacă nu cumva aveți deja instalat Vmware Player pe sistemele din sală. ​+
  
 == Agenda ==  == Agenda == 
sesiuni/advanced-oop.1404366819.txt.gz · Last modified: 2014/07/03 08:53 by mbarbulescu