Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sesiuni:advanced-oop [2014/07/01 14:27]
mbarbulescu [Required software]
sesiuni:advanced-oop [2014/07/03 22:16] (current)
mbarbulescu [Virtual Machine]
Line 19: Line 19:
  
   * Windows   * Windows
-  * ''​.NET'' ​Framework 4.5+  * [[http://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=30653|.NET Framework 4.5]]
   * IDEs (at least one of them)   * IDEs (at least one of them)
-      * [[http://​www.visualstudio.com/​downloads/​download-visual-studio-vs#​d-express-windows-8|Visual Studio 2010/2012/2013]]+      * Visual Studio C# [[http://​www.visualstudio.com/​en-us/​downloads#​d-2010-express|2010]]/​2012/​[[http://​www.visualstudio.com/​downloads/​download-visual-studio-vs#​d-express-windows-8|2013]]
       * [[http://​www.icsharpcode.net/​opensource/​sd/​|SharpDevelop]]       * [[http://​www.icsharpcode.net/​opensource/​sd/​|SharpDevelop]]
 +
 +== Virtual Machine ==
 +
 +  * Se descarcă de [[http://​46.108.45.2/​oop-workshop-vm/​oop-vm-win7.7z|aici]] (link valabil 2 zile) sau de [[http://​s12.fastupload.ro/​download/​2b813d0e13fa459b85a67a0a5749bb4b/​53b4efbd/​ea264b5f329b0d71841788cbed4e2952.zip|aici]] (link valabil 3 zile) (ATENTIE: arhiva 7zip se afla intr-o arhiva zip, la cel de-al doilea link)
 +  * Mașina virtuală vine cu Windows 7 instalat, .NET Framework 4.5 și Visual C# Express 2010. 
 +  * Pentru dezarhivare aveți nevoie de utilitarul [[http://​www.7-zip.org/​download.html|7zip]] în Windows.
 +  * Mașina poate fi pornită cu [[http://​filehippo.com/​download_vmware_player/​14519/​|Vmware Player 5]] sau [[https://​my.vmware.com/​web/​vmware/​free#​desktop_end_user_computing/​vmware_player/​6_0|Vmware Player 6]]. Aveți grijă să bifați toate căsuțele la instalarea Vmwaare, pentru că altfel pot să apară probleme cu un installer ''​.msi''​. ​
 +  * Verificați dacă nu cumva aveți deja instalat Vmware Player pe sistemele din sală. ​
  
 == Agenda ==  == Agenda == 
sesiuni/advanced-oop.1404214064.txt.gz · Last modified: 2014/07/01 14:27 by mbarbulescu