This is an old revision of the document!


Aici se vor aduna eventualele înregistrări audio sau video, slide-urile și alte materiale auxiliare ale prezentărilor.

podcast.1338978102.txt.gz · Last modified: 2012/06/06 13:21 by cradoi