This is an old revision of the document!


TODO: nume fie mai sugestiv pentru pagină, fie aici se vor aduna înregistrările audio sau video, slide-urile și alte materiale auxiliare ale prezentărilor.

podcast.1337879739.txt.gz · Last modified: 2012/05/24 20:15 by mbarbulescu