Intern

Resursele folosite pentru workshop-uri sunt:

 • Wiki, folosiți contul de pe cs.curs.pub.ro pentru autentificare
 • Repository-uri Git:
  • workshop@rosedu.org:git-repos/algo.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/database.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/kernel.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/sysadmin.git
 • Director public de resurse

Wiki

 • Paginile aferente fiecărui workshop se regăsesc în namespace-ul Sesiuni.
  • Creați un link precum :sesiuni:algo pentru un workshop nou (algo fiind numele paginii wiki/workshop-ului de creat).
 • De exemplu, s-a început popularea paginii aferente workshop-ului de Administrare de sistem.

Repository-uri Git

 • Pentru a obține acces la repository, dați-i un e-mail lui Răzvan; atașați în e-mail cheia publică SSH.
 • Directorul de bază al repository-uriloe este workshop@rosedu.org:git-repos/. URL-urile repository-urilor sunt:
  • workshop@rosedu.org:git-repos/algo.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/database.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/kernel.git
  • workshop@rosedu.org:git-repos/sysadmin.git
 • Repository-urile sunt utile pentru a publica slide-uri în LaTeX Beamer sau arhive de task-uri și soluții.
  • Pentru aceasta folosiți directoare cu numele sesiune-$id/, unde $id este identificatorul sesiunii.
  • Puteți porni de la directorul samples/.
  • Într-un director sesiune-$id/ se găsesc subdirectoarele:
   • slides/ – slide-urile LaTeX Beamer
   • code/ – codul pentru exerciții/task-uri
   • code-sol/ – soluțiile pentru exerciții/task-uri
 • Prin folosirea de hook-uri Git de post-receive, rezultatele sunt publicate în directorul public de resurse în subdirectorul aferent workshop-ului.
  • De acolo pot fi link-ate și publicate pe wiki. === Hook-ul de post-receive ===

* Hook-ul de post-receive publică slide-urile, arhivele de exerciții și soluțiile exercițiilor în directorul public de resurse (workshop@rosedu.org:res/current/).

 • Hook-ul este configurat în directorul workshop@rosedu.org:git-repos/$nume-repo/hooks/, unde $nume-repo este numele repository-ului.
 • Pentru configurarea hook-ului folosiți fișierul workshop@rosedu.org:git-repos/$nume-repo/hooks/hooks_config. De interes sunt variabilele:
  • chap_first, primul capitol (index) din directorul Git (denumit sesiune-$id);
  • chap_last, ultimul capitol (index) din directorul Git (denumit sesiune-$id);
  • chap_last_visible, ultimul capitol (index) pentru care sunt accesibile soluțiile în directorul public de resurse (workshop@rosedu.org:res/current/);
   • Toate arhivele cu soluții vor fi vizibile în directorul public de resurse, dar accesibile vor fi doar cele cuprinse între chap_first și chapp_last_visible.

Publicarea slide-urilor și arhivelor

 • Slide-urile trebuie să fie publicate ca fișiere PDF (puteți folosi și alt format, dar PDF este obligatoriu).
 • În cazul folosirii slide-urilor Beamer în repository, acestea sunt publicate în directorul public de resurse (workshop@rosedu.org:res/current/).
 • Tot în directorul public de resurse (workshop@rosedu.org:res/current/) sunt publicate și arhivele de exerciții și soluții.
 • Slide-urile non-Beamer pot fi publicate (probabil prin SSH) tot în directorul public de resurse (workshop@rosedu.org:res/current/), într-un subdirector aferent workshop-ului.
  • Trebuie, însă creat un subdirector în care să fie publicate slide-urile non-Beamer. La operațiile de push, toate fișierele (*.*) publicate în directorul aferent repository-ului vor fi șterse.

Directorul public de resurse

 • Poate fi accesat public prin interfață web la adresa http://workshop.rosedu.org/res/.
 • Directorul este populat, probabil prin SSH, sau prin intermediul hook-urilor de post-receive menționate mai sus în workshop@rosedu.org:res/current/.
  • Pentru acces SSH dați-i un e-mail lui Răzvan; atașați în e-mail cheia publică SSH.
 • Fiecare workshop dispune de un subdirector în care vor fi publicate resursele aferente.

Pagini interne specifice workshop-urilor

intern.txt · Last modified: 2012/06/24 15:23 by irinap