Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
harta [2013/05/25 13:08]
mbarbulescu
harta [2014/06/23 12:25]
mbarbulescu
Line 1: Line 1:
 = Harta acces = = Harta acces =
  
-Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București.+Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București ​(vezi [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]]).
  
-Pentru a repera sala in care se desfasoara ​workshopul la care participati aveti informatiile jecesare ​mai jos.+Pentru a repera sala în care se desfășoară ​workshopul la care participați folosiți harta de mai jos:
  
-Pentru mai multe detalii consultati ​ [[https://maps.google.com/​maps/​ms?msa=0&msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 ​harta Google]], [[http://​wiki.lug.ro/​Harta_Facultatea_Automatica | harta campusului UPB]] sau imaginile de mai jos.+{{:harta-acs.png?direct&400|}}
  
 {{:​poli-overview-bmp.jpg?​600}} {{:​poli-overview-bmp.jpg?​600}}
- 
-{{:​eg.png?​400}} 
harta.txt · Last modified: 2018/07/19 16:39 by amacovei