Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
harta [2013/05/10 19:17]
mbarbulescu
harta [2018/07/19 16:39]
amacovei
Line 1: Line 1:
-Sală prezentări ​=+Harta acces =
  
-Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, în sălile EG102 sau EG106 (consultați calendarul).+Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București (vezi [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]]).
  
-Pentru ​mai multe detalii consultati ​ [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]], [[http://​wiki.lug.ro/​Harta_Facultatea_Automatica | harta campusului UPB]] sau imaginile ​de mai jos.+Pentru ​a repera sala în care se desfășoară workshopul la care participați folosiți ​harta de mai jos:
  
-Workshop-ul de algoritmică se va ţine în sala **EC002**, din holul EC, care este la parter+{{:harta-acs.png?​direct&​400|}}
  
-{{:poli-overview-bmp.jpg?600}} +{{:automatica-overview.png?600|}}
- +
-{{:​eg.png?​400}}+
harta.txt · Last modified: 2018/07/19 16:39 by amacovei