Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
harta [2013/05/10 19:17]
mbarbulescu
harta [2013/06/16 11:33]
mbarbulescu
Line 1: Line 1:
-Sală prezentări ​=+Harta acces =
  
-Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, în sălile EG102 sau EG106 (consultați calendarul).+Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București (vezi [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]]).
  
-Pentru ​mai multe detalii consultati ​ [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]], [[http://​wiki.lug.ro/​Harta_Facultatea_Automatica | harta campusului UPB]] sau imaginile ​de mai jos.+Pentru ​a repera sala în care se desfășoară workshopul la care participați folosiți ​harta de mai jos:
  
-Workshop-ul de algoritmică se va ţine în sala **EC002**, din holul EC, care este la parter.  +{{:harta-acs.png?direct&400|}}
- +
-{{:poli-overview-bmp.jpg?​600}} +
- +
-{{:eg.png?400}}+
harta.txt · Last modified: 2018/07/19 16:39 by amacovei