Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
harta [2012/07/05 16:44]
mbarbulescu
harta [2018/07/19 16:39]
amacovei
Line 1: Line 1:
-Sală prezentări ​=+Harta acces =
  
-Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, sala **EG 106**. Pentru mai multe detalii consultati  ​[[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]], [[http://​wiki.lug.ro/​Harta_Facultatea_Automatica | harta campusului UPB]] sau imaginile de mai jos.+Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București ​(vezi [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]]).
  
-Workshop-ul de algoritmică se va ţine în sala **EC002**, din holul EC, care este la parter. ​+Pentru a repera ​sala în care se desfășoară workshopul ​la care participați folosiți harta de mai jos:
  
-{{:poli-overview-bmp.jpg?600}}+{{:harta-acs.png?direct&​400|}}
  
-{{:eg.png?400}}+{{:automatica-overview.png?600|}}
harta.txt · Last modified: 2018/07/19 16:39 by amacovei