Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
harta [2012/07/05 16:44]
mbarbulescu
harta [2014/06/23 12:25]
mbarbulescu
Line 1: Line 1:
-Sală prezentări ​=+Harta acces =
  
-Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, sala **EG 106**. Pentru mai multe detalii consultati  ​[[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]], [[http://​wiki.lug.ro/​Harta_Facultatea_Automatica | harta campusului UPB]] sau imaginile de mai jos.+Toate workshop-urile se vor desfășura în Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București ​(vezi [[https://​maps.google.com/​maps/​ms?​msa=0&​msid=213189460001245370119.0004ae1789a4b52e9f4c1&​doflg=ptk&​ie=UTF8&​ll=44.434492,​26.048638&​spn=0.001339,​0.00284&​t=m&​z=19&​vpsrc=0&​iwloc=0004ae1789a73e4c49624 | harta Google]]).
  
-Workshop-ul de algoritmică se va ţine în sala **EC002**, din holul EC, care este la parter. ​+Pentru a repera ​sala în care se desfășoară workshopul ​la care participați folosiți harta de mai jos:
  
-{{:poli-overview-bmp.jpg?600}}+{{:harta-acs.png?direct&​400|}}
  
-{{:eg.png?400}}+{{:poli-overview-bmp.jpg?600}}
harta.txt · Last modified: 2018/07/19 16:39 by amacovei