Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
criterii [2016/05/30 12:31]
fbratiloveanu
criterii [2018/07/20 13:48] (current)
amacovei [Criterii de selecție]
Line 2: Line 2:
   * Contează (foarte mult!) motivația voastră. Acordați timp în completarea formularelor de înscriere.   * Contează (foarte mult!) motivația voastră. Acordați timp în completarea formularelor de înscriere.
   * Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop.   * Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop.
-  * Contează să nu aveți deja cunoștințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe ​:)+  * Contează să nu aveți deja cunoștințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe.
   * Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​   * Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​
criterii.txt · Last modified: 2018/07/20 13:48 by amacovei