Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
criterii [2016/05/30 12:19]
fbratiloveanu
criterii [2018/07/20 13:48] (current)
amacovei [Criterii de selecție]
Line 1: Line 1:
 = Criterii de selecție = = Criterii de selecție =
- +  ​* Contează (foarte mult!) motivația voastră. Acordați timp în completarea formularelor de înscriere. 
- Contează (foarte mult!) motivația voastră. Acordați timp în completarea formularelor de înscriere. +  * Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop. 
- +  * Contează să nu aveți deja cunoștințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe. 
- Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop. +  * Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​
- +
- Contează să nu aveți deja cunoștințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe ​:) +
- +
- Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​+
criterii.1464599997.txt.gz · Last modified: 2016/05/30 12:19 by fbratiloveanu