Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

criterii [2013/06/12 12:31]
laura created
criterii [2014/06/04 11:05] (current)
mbarbulescu
Line 5: Line 5:
 * Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop. * Contează să aveți minimul necesar pentru a înțelege acel workshop. Workshop-ul are un anumit focus, nu vrem să îi defocusăm pe ceilalți explicând concepte considerate minimale pentru acel workshop.
  
-* Contează să nu aveți deja cunoștiințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe :)+* Contează să nu aveți deja cunoștințele predate în cadrul acelui workshop. Vrem să le dăm șansa și altora să învețe :)
  
 * Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​ * Ca baraj (după ce toate cele de mai sus sunt satisfăcute),​ contează ordinea de înscriere. O înscriere timpurie arată interesul vostru pentru workshop. ​
criterii.txt · Last modified: 2014/06/04 11:05 by mbarbulescu